POM Oost-Vlaanderen brengt missing links in kaart

Op de multimodale weg die Oost-Vlaanderen als logistieke draaischijf op wil gaan, staan nog steeds een aantal missing links als infrastructurele hindernissen overeind. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij bracht ze in kaart.

Op een speciale website brengt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen duidelijk in beeld waar de weg te werken infrastructurele missing links en bottlenecks voor een efficiënte doorstroming van en naar het hinterland te vinden zijn. Bedoeling is met “een volledig en actueel overzicht de vinger aan de pols te houden ten aanzien van de bevoegde instanties”.

Die missing links kunnen per modus in een lijst gezet worden. Onder de noemer wegvervoer staan zeventien projecten, de waterinfrastructuur zou alvast op elf punten verbeterd moeten worden en het spoor krijgt vijftien vermeldingen.

Stand van zaken

Bij elk infrastructureel knelpunt kan een aparte stand van zaken aangeklikt worden. In verschillende gevallen zijn de werken intussen al afgerond (zoals de Liefkenshoekspoortunnel) of aangevat, in andere wordt aangegeven dat het project slechts op lange termijn kans maakt.

Een aantal missing links liggen buiten de grenzen van de provincie. Dat geldt onder meer voor de nieuw te bouwen sluizen op de Leie in Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve, op de Schelde in Kerkhove en aan het uiteinde van het zeekanaal in Terneuzen.

Prioriteiten voor het realiseren van de missing links geeft de POM Oost-Vlaanderen zelf niet. Het voegt eraan toe dat de inventaris “niet limitatief” is. “Goederenstromen verschuiven, logistieke processen veranderen, logistieke behoeften wijzigen en bijkomende missing links dringen zich op.”

De website zal naar verluidt tweemaal per jaar bijgewerkt worden.