Politieactie Gent: 19 trucks gecontroleerd, negen inbreuken geteld

Woensdag organiseerde de Verkeersdienst van Politie Gent opnieuw een ‘actie zwaar vervoer’. 19 ADR- en andere vrachtwagens werden gericht gecontroleerd. Er werden negen inbreuken vastgesteld. Volgens de politie was dat geen uitzonderlijk resultaat.

De actie duurde van 8 tot 15 uur op de Kennedylaan en was vooral gericht op ADR-transporten (veertien controles) en andere voertuigen voor internationaal vervoer (vijf voertuigen). In totaal werden negen overtredingen vastgesteld, die samen goed waren voor 3.290 euro aan boetes. Er werden ook twee waarschuwingen gegeven.

“De overtredingen gingen vooral over het niet respecteren van de rij- en rusttijden en de regels rond ladingzekering. Er werden ook een aantal andere inbreuken vastgesteld, zoals: de afmetingen van een combinatie voor uitzonderlijk vervoer die niet klopten met de vergunning, een ontbrekend oranje schild en een ‘twistlock’ die niet goed was dichtgedraaid”, zegt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie.

Hij benadrukt dat er van de negentien gecontroleerde voertuigen, minder dan negen niet in regel waren. “In sommige gevallen waren er twee of drie overtredingen per voertuig. De politie van Gent houdt zeer regelmatig dergelijke controles en het aantal overtredingen die gisteren werden vastgesteld was niet hoger of lager dan anders.

Veiligheid en eerlijke concurrentie

Volgens Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV, is het goed dat de politie dergelijke controles langs de weg organiseert. “ Wij willen een veilige sector, waarbinnen een eerlijke concurrentie heerst. Wij kunnen dan ook alleen maar toejuichen dat de cowboys worden aangepakt. Wel moet men oppassen met de cijfers: ook kleine fouten, zoals een ontbrekend gegeven op een papier, worden geteld als inbreuk. Dat kan de perceptie 'van veel' beïnvloeden.”

Ook stelt hij dat bij gerichte politiecontroles meer overtredingen worden vastgesteld. “De FOD Mobiliteit voert jaarlijks duizenden controles per jaar uit, zowel binnen de bedrijven als langs de weg. De proportie inbreuken ligt dan veel lager”, zegt hij.

“Overigens kan men vaststellen dat er minder overtredingen zijn dan pakweg tien jaar geleden. Die trend is duidelijk waarneembaar. De hogere boetes en onder andere de digitale tachograaf maken dat de vervoerders de regels steeds beter respecteren”, zegt Verkinderen tot slot.

Philippe Van Dooren