Personeel en diesel maken Belgisch wegvervoer in 2018 duurder

Volgend jaar stijgt de kostprijs voor de Belgische vervoerders met meer dan 1,5%. Dat komt vooral door de verwachte stijging van de dieselprijs en van de kosten voor het rijdend personeel. Voor wie door Frankrijk rijdt, zal de stijging groter zijn.

Het Instituut Transport en Logistiek België publiceerde zopas zijn prognose van de kostprijsevolutie in 2018. In het nationaal vervoer is de verwachte stijging +1,52% (en +1,59% in het stukgoed). In het internationaal vervoer is vooral de stijging op Frankrijk (+2,39%), Italië (+2,48%) en Spanje (+2,09%) opvallend. Op Duitsland (+1,50%) ligt de evolutie in lijn met die in België.

In het nationaal vervoer stijgt de kostprijs vooral onder invloed van de kosten voor personeel (+1,68%), voor brandstof (+1,45%) en de algemene onkosten (+2,51% in het algemeen vervoer en +2,57% in het stukgoed). Zonder de diesel zou de kostprijsstijging respectievelijk +1,22% en +1,38% zijn.

De stijging van de personeelskosten is te wijten aan een loonindexatie van 1,79 % op 1 januari 2018, alsook aan een indexatie van de verblijfskosten en de aanpassing van de ARAB-vergoeding.

"De stijging van de brandstofkosten gaat uit van een aanpassing van de dieselprijs overeenkomstig de gemiddelde evolutie van de laatste vijf jaren", meldt het ITLB. Afgaande op het feit dat de dieselprijs de jongste weken duidelijk aan het stijgen is, is het dus niet uitgesloten dat deze factor in 2018 bovengemiddeld zal groeien.

Deze prognose houdt daarentegen geen rekening met de indexatie van de kilometerheffing die in juli 2018 in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zal plaatsvinden, aangezien deze tarieven nog niet gekend zijn. Het ITLB verwacht dat de 'maut' in Duitsland gelijk blijft en dat in Frankrijk, Italië en Spanje de tolgelden met gemiddeld +1,50% verhogen.

Congestie

In de structuur van de kostprijs is de kostprijs van de files op zich niet opgenomen. Nochtans gaan er stemmen op om deze belangrijke factor in de kostenstructuur en de prognoses op te nemen. De verantwoordelijke bij ITLB voor deze prognoses kregen we niet aan de telefoon, maar in de begeleidende uitleg vonden wij toch een verwijzing naar de impact van de congestie.

In het algemeen vervoer in België is de verwachte stijging van de kostprijs zoals eerder vermeld 1,52%. Die is berekend op basis van een gemiddelde snelheid van 45 km/u. Daalt die gemiddelde snelheid met 1 km/u, dan stijgt de kostprijs met 3,21%. Is de daling 2 km/u, stijgt de kost met 4,98%. Voor een daling met 3 km/u, dan is er sprake van een stijging met 6,99%. Dit lijkt dus te bevestigen dat door de files, de kostprijs met gemiddeld 7 à 10% stijgt.

Dieseltaks in Frankrijk

Opvallend is de forse stijging van de kost voor brandstof in het verkeer op Frankrijk (+5,36%), op Italië (+5,03%) en Spanje (+2,65%). In het vervoer op beide laatste landen wordt er via Frankrijk getransiteerd.

Dat komt omdat de Franse regering onlangs heeft beslist om de dieselprijs op dezelfde hoogte te brengen als de benzineprijs. Volgend jaar gaat de taks op diesel met 10% naar omhoog, wat de prijs van diesel 7,6 cent per liter duurder maakt.

Philippe Van Dooren