Kris Peeters wil wurgcontracten in binnenvaart aanpakken

Federaal minister van Economie Kris Peeters wil zo nodig maatregelen treffen om de kleine zelfstandige binnenvaartondernemers te beschermen tegen andere partijen die een sterkere marktpositie aanwenden om hen “wurgcontracten” op te dringen.

Hij ziet een regelgevend kader wel maar als een mogelijke stap indien zelfregulering door de sector – bijvoorbeeld bij middel van gedragscodes – het “evenwicht” tussen kleine schippers en andere marktspelers niet helpt herstellen. Het moet bovendien gebeuren “zonder onnodige inmenging” in de onderlinge relaties tussen die partijen.

“Net als de consument”

De federale vice-premier (links op de foto met ESO-voorzitter Christiaan Van Lancker) deed die aankondiging als keynote speaker op het jubileumcongres van de Europese Schippers Organisatie, gisteren in Antwerpen. Peeters, die ook bevoegd is voor Consumentenzaken, maakte daarbij de vergelijking met wat aan die kant gebeurd is om consumenten te beschermen tegen onfaire praktijken van economische spelers.

De zelfstandige ondernemer en kmo’s hebben in zijn ogen indien nodig evenzeer recht op een dergelijke bescherming. De binnenvaart staat daarbij niet alleen: in de landbouw (tegen de druk op de prijzen van grote warenhuisketens) en in de horeca (tegen de macht van brouwerijen) moeten ondernemers eveneens op de overheid kunnen rekenen om scheeftrekkingen te corrigeren, liet Peeters optekenen.

Hij plaatste zijn voorstel in een ruimer kader: “Een sterke binnenvaart is onmisbaar en er is naar de toekomst toe meer binnenvaart nodig om economische groei, mobiliteit en duurzaamheid samen te laten gaan.” Een binnenvaartvriendelijk beleid past overigens volgens hem perfect in het ondernemersvriendelijk beleid dat de federale regering wil voeren.

“Niet interfereren”

Niet alle sprekers op de 40ste verjaardag van ESO deelden zijn visie. Als voorzitter van de binnenvaartraad van de Europese verladersorganisatie ESC oordeelde Willem Buitenkamp dat “ingrijpen in de marktwerking een verkeerd signaal is. De marktpartijen in de binnenvaart zijn mans genoeg om er zelf uit te komen”.

UA-onderzoeker Edwin Van Hassel opperde dat een dergelijk regelgevend kader – als dat nodig is – vooral iets is wat op het Europese niveau aangepakt moet worden.

Opvallend was ook dat Antwerps havenschepen Marc Van Peel, nochtans een partijgenoot van Kris Peeters, zich van zijn voorstel distantieerde. Hij vond het beter “niet te interfereren met de marktwerking”. “Als de kleintjes dreigen opgegeten te worden door de groten, dan moeten de kleintjes samen naar een oplossing zoeken”, luidde zijn mening.