Overheid en belangengroepen gaan samen overkapping Ring bestuderen

De Vlaamse regering, de overkappingsintendant, de drie actiegroepen en de stad Antwerpen gaan samen de mogelijke overkapping van het zuidelijk deel van de Antwerpse Ring bestuderen. Ze geven zichzelf zes maanden de tijd.

De vorig jaar door de Vlaamse regering aangestelde overkappingsintendant Alexander D’Hooge, is er in geslaagd om de verschillende partijen rond de tafel te krijgen. De samenwerking tussen de overheid, de stad Antwerpen en de belangengroepen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos werd deze morgen aangekondigd tijdens een gezamenlijke persconferentie.

In de komende zes maanden gaan ze de mogelijke maximale overkapping van het zuidelijk deel van de Antwerpse ring bestuderen. Het gaat om het deel van de Kennedytunnel tot aan het knooppunt met de E313 op de grens van Borgerhout en Deurne. Ook de zogenaamde ‘Hollandse knoop’ ter hoogte van het Sportpaleis hoort daar ook bij. Die fel gecontesteerde verkeerswisselaar voor de aansluiting van de Oosterweelverbinding op de Ring, zou verdwijnen en worden vervangen door de ‘Tuin van Deurne’.

D’Hooge wil het dossier opdelen in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het zuidelijk deel, dat ingebed ligt in de historische vesten van de stad, ligt lager dan het noordelijk deel en zou daardoor makkelijker te overkappen zijn.

Peter Vermeulen van Ringland noemt de overeenkomst de start van een echte dialoog voor het eerst in 20 jaar.

Referendum

De actiegroepen lanceerden vorige week nog de procedure voor een nieuw referendum over het tracé van de Oosterweelverbinding. Ze willen dat de overheid de nieuwe verbinding drie kilometer naar het noorden opschuift om op die manier het stedelijke verkeer beter te kunnen scheiden van het doorgaand verkeer. Het is nu afwachten of met de bereikte overeenkomst de plannen voor een referendum weer worden opgeborgen. Ook het feit of de Vlaamse overheid al dan niet de bouwaanvraag voor het BAM-tracé zal indienen, kan daarin meespelen.

Voka

De Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland spreekt van een historisch moment. Ze hoopt wel dat erover gewaakt wordt dat de financiering en de timing van de rest van het Masterplan hierdoor niet in het gedrang komt. Volgens de KvK zou de bouwvergunning voor de Oosterweelverbinding alvast zoals gepland worden ingediend, in eerste instantie voor de werken op Linkeroever.

De werkgeversorganisatie gelooft dat dankzij deze toenadering er eindelijk een eind zal komen aan het jarenlange kat-en-muisspel tussen de vele Vlaamse regeringen en de verschillende actiegroepen. Dit terwijl de files in de regio alsmaar langer werden.

"We hopen dat alle actiegroepen zich constructief opstellen in dit proces. We blijven daarom wel een beetje ongerust over het feit dat de samenwerking door bepaalde betrokken partijen meteen wordt ondermijnd door aan te kondigen dat 'het bestrijden van de Oosterweelverbinding daarmee niet stopt'. We roepen alle partijen op om dit akkoord aan te grijpen als een unieke kans en met een een nieuw elan de mobiliteitsknoop concreet op te lossen", zegt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel.