Overheid besnuffelt nu ook vrachtwagens

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zet technologie in voor snuffelen vanop afstand om de emissies van vrachtwagens te controleren. Met die ‘remote sensing’ wil het Departement emissiefraudes op grote schaal vaststellen.

Personenwagens worden gecontroleerd om te bepalen of de emissie van het voertuig overeenstemt met de testresultaten van de constructeur. Deze laatste wordt geconfronteerd met de resultaten, terwijl de eigenaar van het voertuig zelfs niet wordt geregistreerd. Maar voor het vrachtvervoer liggen de zaken anders: daar worden de eigenaars van het voertuig zelf aangepakt.

80% fraudegevallen

De politie zal met deze nieuwe technologie veel meer vrachtwagens kunnen controleren terwijl ze voorbijrijden. Tot nu toe was het heel moeilijk om te bepalen welke voertuigen er aan een grondigere controle van de uitstoot onderworpen moesten worden. De eerste controles in juni wezen uit dat het aantal emissiefraudegevallen onder de gecontroleerde vrachtwagens 80% was bij de voorselectie met het systeem. Vroeger ging de politie af op hun ervaring en stelde ze maar bij 10% van de gecontroleerde voertuigen emissiefraude vast.

Roetfilters en katalysatoren

Vrachtwagens waarvan de katalysator of de roetfilter is verwijderd, veroorzaken heel wat meer schadelijke uitstoot en fijn stof. De technologie die nu wordt ingezet in samenwerking met de VUB (Vrije Universiteit Brussel) en de Nederlandse organisatie TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) maakt gebruik van de ‘remote sensing’-technologie van de firma Heat uit Knoxville (Verenigde Staten).

Technologie uit de ruimtevaart

ASCENDS (NASA Airborne Science Program) ligt aan de basis van de ‘remote sensing’-technologie. Deze technologie monitort de atmosfeer vanuit de ruimte. De ‘down to earth’-versie heet EDAR (Emissions Detection and Reporting) en is in staat om verschillende rijstroken via lasertechnologie te besnuffelen. De technologie is onschadelijk voor het menselijke oog en meet een heel gamma van schadelijke stoffen, zoals koolstofmonoxide, koolstofdioxide, stikstofoxide, koolwaterstof en fijn stof.

Dieselgate en klimaat

Het is duidelijk dat de uitstootnormen zeer ernstig worden genomen en dat niet meer wordt geaccepteerd dat bedrijven er een loopje mee nemen. Het grote dieselgateschandaal en het onder de aandacht brengen van de klimaatproblematiek door de jeugd hebben ervoor gezorgd dat het draagvlak voor vermindering van de emissies is toegenomen.

Sven Josten