Overheid houdt drie infosessies over nieuw ecocombiproject

Vermoedelijk start de tweede proef met lzv’s (Langere Zwaardere Vrachtwagencombinaties) in Vlaanderen op 1 juli. De Vlaamse administratie organiseert deze maand nog infosessies bij de drie federaties. Ook de Nederlanders maken zich klaar.

Momenteel ligt het Ministerieel Besluit nog bij de Raad van State. Daarna moet het in het Staatsblad gepubliceerd worden.Tenzij een onverwachte vertraging optreedt, zullen de vervoerders vanaf 1 juli 2018 aanvragen kunnen indienen voor de 'aantakkingstrajecten'.

Ter herinnering: er komt een netwerk waarop iedereen toegang kan krijgen. Dat bestaat uit de autosnelwegen in Vlaanderen, de wegen naar de havens van Antwerpen, Zeebrugge en Gent, en wegen naar een aantal grote bedrijventerreinen. De zogenaamde aantakkingstrajecten (tussen de laad- en losplaatsen en die toegelaten wegen) moeten eerst aangevraagd en goedgekeurd worden op basis van een puntensysteem. Ze mogen evenwel slechts om de zes maanden aangevraagd worden en er kunnen telkens maximaal dertig trajecten worden goedgekeurd.

De Vlaamse administratie zal tijdens de infosessies de nodige uitleg geven over de proef en de te volgen procedures. Dit is de planning:

  • 13 juni om 15.00 uur bij TLV (Land van Rodelaan 20, 9050 Gentbrugge)
  • 18 juni om 12.30 uur bij UPTR/Paycover (Engelse Wandeling 2, 8500 Kortrijk)
  • 20 juni om 10.00 uur bij Febetra (Stapelhuisstraat 5a, 1020 Brussel) 

Nederlanders

In het tweede project is grensoverschrijdend vervoer toegestaan. Dat betekent dat Waalse en Nederlandse ecocombi’s die aan de voorwaarden voldoen, aan de proef mogen deelnemen.

Ook TLN organiseert een eigen infosessie voor de Nederlandse kandidaten. De Nederlandse organisatie had de Vlaamse overheid gevraagd om samen met haar ook in Nederland een aparte voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Dit bleek niet mogelijk. TLN heeft daarom besloten om op basis van de beschikbare informatie op 20 juni zelf een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.

Philippe Van Dooren