Oosterweel: Zwijndrecht blijft betere oplossing eisen voor Linkeroever

De gemeente Zwijndrecht deelt voorlopig niet in de euforie voor het eerder deze week gesloten Oosterweelakkoord. Met haar voorstel voor een insleuving of overkapping van de E17 tussen Burcht en Zwijndrecht wordt geen rekening gehouden.

Burgemeester André Van de Vyver van Zwijndrecht heeft zijn bedenkingen bij het akkoord. “Op Linkeroever is er niks veranderd, al biedt het akkoord voor de E34 een vrij goede oplossing. Door de afbuiging naar de Liefkenshoektunnel en de nieuwe Tijsmanstunnel zal de verkeersdensiteit ter hoogte van Zwijndrecht verminderen”, zeg hij.

Nooit betrokken

Probleem is het verkeer dat uit Frankrijk komt. “Dat zal rechtdoor blijven rijden en voor hinder blijven zorgen. We hebben als gemeente een door de bevolking gedragen voorstel ingediend voor een insleuving of een overkapping van een traject van 1,5 kilometer van de E17 tussen Burcht en Zwijndrecht. We hebben zelfs een voorstel gedaan voor een bovengrondse overkapping omdat die nog goedkoper is. Wij hebben echter geen enkele garantie gekregen op dat vlak. Wij zijn ook nooit betrokken geweest bij het project. We hebben altijd op eigen initiatief moeten handelen”, zegt de burgemeester.

Juridische stappen

Contacten met het kabinet Weyts, met de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en deelnames aan workshops hebben volgens Van de Vyver niets uitgehaald. “Wij hebben uitgebreid en gefundeerd advies gegeven voor de plan-MER, maar daar is geen rekening mee gehouden”, zegt hij.

De burgemeester benadrukt dat de gemeente geen betrokken partij is bij de procedure tegen de Oosterweelverbinding die momenteel nog loopt bij de Raad van State. “Die procedure werd opgestart door de actiegroepen samen met drie individuele burgers waaronder twee inwoners van Zwijndrecht. Dat is hun beslissing. Als er geen goede oplossing uit de bus komt, vermoed ik dat zij hun klacht zullen handhaven. Het advies van de auditeur is evenmin positief”, zegt Van de Vyver. Als gevolg van het akkoord zouden de actiegroepen hun klacht bij de Raad van State intrekken. Zij hebben daarvoor de tijd tot april.

De dag van het akkoord heeft Van de Vyver van het kabinet Weyts een uitnodiging gekregen voor een gesprek. Een datum is er nog niet. “Wij zullen blijven aandringen op een betere oplossing”, besluit hij.

Koen Heinen