Ook Nederlandse en Waalse supertrucks welkom in Vlaanderen

De start van het tweede ecocombiproject in Vlaanderen is nakend. Naar verwachting zullen vervoerders vanaf 1 juni aanvragen voor 'aantakkingstrajecten' kunnen indienen. Ook Nederlandse en Waalse vervoerders krijgen toegang tot het netwerk.

Het ministerieel besluit dat de praktische modaliteiten van het tweede ecocombiproject vaststelt is klaar. Dat besluit is de laatste horde voor het project effectief van start kan gaan. Het moet nog definitief door de Vlaamse regering worden goedgekeurd en in het Staatsblad worden gepubliceerd. Volgens onze informatie zou dat zeer binnenkort gebeuren, zodat de trajectaanvragen vanaf 1 juni mogen ingediend worden. “Dat kan ik evenwel niet bevestigen. Dat zal afhangen van de politieke timing”, zegt Leen De Dycker, communicatieverantwoordelijke van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

In het huidige proefproject – opgestart in 2014 – was er een vergunning die zowel de reisweg (van punt A naar punt B en terug), voertuigen en chauffeurs vermeldde. Deze drie waren aan elkaar gekoppeld, waardoor er beperkte flexibiliteit was en slechts twee voertuigen aan de proef konden deelnemen. In het tweede project worden de wegen, voertuigen en chauffeurs van elkaar losgekoppeld.

Dertig aantakkingstrajecten

Daarbij spelen vooral de aantakkingstrajecten een zeer grote rol. Er komt een netwerk waarop iedereen toegang kan krijgen. Dat bestaat uit de autosnelwegen en aantakkingstrajecten (van en naar de snelwegen). Die laatsten moeten eerst aangevraagd en goedgekeurd worden op basis van een puntensysteem. Ze mogen evenwel slechts om de zes maanden aangevraagd worden en er kunnen telkens maximaal dertig trajecten worden goedgekeurd.

Het netwerk reikt tot aan de grenzen van Vlaanderen. Transporten naar Wallonië en Nederland worden daardoor mogelijk. Dat betekent dat Nederlandse en Waalse ecocombi’s in Vlaanderen zullen kunnen rijden op de Vlaamse snelwegen en op de goedgekeurde aantakkingstrajecten. “Iedereen die aan de voorwaarden voor de voertuigen en de chauffeurs voldoet, krijgt toegang tot het netwerk”, zegt de woordvoerster nog.

Wel moeten ze – net als de Vlaamse vervoerders – jaarlijks een vergunning aanvragen, waarop het chassisnummer en de nummerplaat, de naam van de vergunninghouder en andere gegevens worden vermeld.

LZV-Portaal

Zowel de goedgekeurde aantakkingstrajecten zullen gepubliceerd worden op het zogenaamde ‘LZV-Portaal’ van de Vlaamse overheid. Dat is overigens inmiddels online gegaan. Via deze link is het te bezoeken.

Philippe Van Dooren