Ook Frankrijk wil minimumloon opleggen in cabotage

Zondagnacht heeft de Franse regering onverwacht een amendement toegevoegd aan de ‘Loi Macron’, die in de Assemblée Nationale werd besproken. Dat voorziet in de toepassing van het Franse minimumloon in het cabotagevervoer per truck of binnenschip.

De Assemblée Nationale (de Franse kamer van volksvertegenwoordigers) debatteerde 120 uur lang (gespreid over drie weken) over de Wet Macron, een monsterwet waarin meer dan twehonderd soms héél drastische wetswijzigingen werden opgenomen om de economie weer aan te zwengelen en te moderniseren.

In die wet zijn ook een aantal maatregelen opgenomen met betrekking tot de transportsector, zoals de de oprichting van een projectbedrijf voor de realisatie van Seine-Nord, de wijziging van het rijbewijs van vrachtwagenchauffeur en de privatisering van enkele luchthavens.

Sociale dumping

In de laatste rechte lijn – in de nacht van zaterdag op zondag - heeft Alain Vidalies, de staatssecretaris voor Transport, een amendement ingediend over de bestrijding van sociale dumping en illegale arbeid in het wegvervoer en de binnenvaart. Dat amendement, hoewel letterlijk ter elfder ure ingediend, werd door de volksvertegenwoordigers goedgekeurd.

Over de Wet Macron in haar geheel wordt vanavond gestemd. De wet bevat sommige onderdelen die zo omstreden zijn (zondagwerk, liberalisering van het notariaat,…), dat men verwacht dat het een zeer nipte stemming zal zijn. Indien de wet goedgekeurd wordt, gaat ze naar de Senaat. Daar wordt ze dan in de loop van het voorjaar besproken.

Illegale arbeid

Volgens Vidalies staat in het amendement dat alle buitenlandse chauffeurs en binnenschippers die na een internationaal transport cabotagevervoer verrichten, “zullen genieten van de sociale regels en van het minimumloon die in de betrokken sectoren van kracht zijn.”

“Buitenlandse transporteurs die in Frankrijk chauffeurs laten werken en de nodige attesten niet kunnen tonen, zullen dus vervolgd kunnen worden voor illegale arbeid. De Eerste minister voorziet zeer ambitieuze doelstellingen voor 2015 inzake controles”, aldus Vidalies.

Dit betekent dat, hoewel het amendement ook nog door de Senaat moet goedgekeurd worden en er nog niets geweten is over de uitvoeringsbesluiten, de Franse regering de maatregel alvast nog in de loop van dit jaar wil invoeren.

Vidalies meldt daarnaast dat hij van plan is “om bij de Europese instellingen en de andere lidstaten te blijven aandringen op de oprichting van een Europees agentschap voor de controles in het goederenvervoer over de weg.”

Andere maatregelen

In de Loi Macron zijn in totaal meer dan tweehonderd maatregelen opgenomen. Op meerdere ervan is veel kritiek gerezen omdat er – aldus talrijke volksvertegenwoordigers, ook van de meerderheid – overhaast tewerk is gegaan. “Deze wet is amateuristisch opgesteld, op talrijke gebieden zelfs zonder enig overleg met de betrokken sectoren”, was een vaak gehoorde kritiek.

Naast het ter elfder ure toegevoegde amendement over het minimumloon, zijn er andere maatregelen die de transportsector aanbelangen, zoals:

- de oprichting van een bedrijf voor de realisatie van het Seine-Nord-kanaal

- de omvorming van het spooragentschap ARAF tot de Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), die medezeggenschap krijgt over de péages op de snelwegen en meer concurrentie moet invoeren bij de aanbesteding van autowegenconcessies

- de liberalisering van het interstedelijk vervoer per autocar

- de oprichting van een bedrijf voor de uitbouw van een spoorlijn tussen Roissy en Parijs

- de overdracht van het rijbewijs voor vrachtwagens naar organisaties voor beroepsopleiding

Detachering

In de Wet Macron staat tevens dat er een beroepsidentiteitskaart komt om de illegale inzet van gedetacheerde werkers te bestrijden. Fraude bij detachering zal bestraft worden met boetes die opgetrokken worden van 10.000 tot 500.000 euro maximum.

Volgens sommige bronnen zullen chauffeurs die cabotageritten uitvoeren, werken onder het regime van de gedetacheerde werkers. Met andere woorden zal niet enkel het Franse recht geleden inzake de lonen, maar ook de andere sociale rechten, zoals de verloven. Volgens een Franse krant zou in het amendement tevens staan – maar dat hebben wij nog niet kunnen verifiëren -  dat die nieuwe regels ook van toepassing zullen zijn op het internationale vervoer.

Reacties in Frankrijk

In Frankrijk is met verstomming gereageerd op het onverwachte amendement. Het is alvast op gejuich ontvangen door de communistische vakbond CGT Transports en de kleine (anti-Europese en populistische) vervoerdersorganisatie OTRE.

De drie grote federaties (FNTR, TLF en UNOSTRA) hebben meer voorzichtig gereageerd, want zijn vragen in eerste instantie een Europese aanpak.

“Voor de praktische modaliteiten verwijst de wet naar de uitvoeringsbesluiten. Zolang wij deze niet kennen, blijven wij met talrijke vragen zitten, zowel op juridisch als op operationeel vlak”, zeggen ze in een gemeenschappelijk communiqué.

Wel zeggen ze dat het amendement mogelijk een antwoord is op twee van de bekommernissen van de sector. De dalende competitiviteit van de Franse wegvervoerbedrijven en de concurrentievervalsing in een Europa dat “meer geliberaliseerd dan geharmoniseerd is”.

“Maar dit is slechts een gedeeltelijk antwoord. Omdat alles in Brussel wordt beslist, moet er ook een Europese demarche komen. De cabotage regels moeten hervormd worden (door de duur en het aantal cabotageritten te beperken); en er moet een Europees dossier geopend worden over het regime van de ‘hoogmobiele werknemer’.