Ook chauffeurs komen in het verweer tegen kilometerheffing

Nadat de werkgevers luide kritiek over de toepassingsmodaliteiten van de kilometerheffing voor vrachtwagens lieten horen, is nu ook aan vakbondszijde ferme kritiek te horen. “Ze mag niet ten koste gaan van de chauffeur!", klinkt het bij BTB-ABVV.

“We zijn niet tegen de kilometerheffing. Maar niet op deze manier”, zegt Frank Moreels, federaal secretaris Wegvervoer en Logistiek van BTB-ABVV, aan Flows. “Wij vragen een kilometerheffing die duidelijk en eenvormig is. Best in een Europees kader en voor iedereen gelijk. Niet zoals in België, waar er maar liefst drie verschillende regelgevingen én bijhorende tarieven zullen zijn, in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. En waar geen hond zal weten op welke weg je nu wel of geen kilometerheffing moet betalen. Daar kunnen wij niet achter staan. Het is te complex”.

Ook zei Moreels dat het grote probleem het al dan niet doorrekenen van de kilometerheffing aan de klant is. “Sommige sectoren, zoals de supermarkten en winkelketens, hebben al gezegd dat zij zich hiertegen zullen verzetten. Want dat zal de prijzen doen stijgen, en uiteindelijk moeten die doorgerekend worden aan de consument. Zij pleiten er dus voor dat de transportsector, die het al niet gemakkelijk heeft, de kostprijs volledig draagt. Dat kan volgens ons niet”.

Nog meer uitvlagging

Volgens Moreels zijn de nettomarges in de transportsector al zeer laag. “Als de transporteurs de heffing niet kunnen doorrekenen aan de verlader, dan zullen ze kijken naar andere kostenposten, waaronder de loonkosten van de chauffeurs. Wij vrezen dat hierdoor het statuut van de chauffeur onder druk zal komen te staan. Dit terwijl de lonen van chauffeurs in België al lager liggen dan die in de schoonmaaksector bijvoorbeeld.”

“Wij vrezen dat het zelfs erger kan worden en dat er nog meer druk komt op de vervoerders om met goedkoper personeel te werken. De druk om naar Oost-Europa uit te vlaggen, zal met andere woorden nog groter worden”, klinkt het.

Dat de werkgevers van de transportsector een nieuwe prijzenoorlog verwachten, verwondert hem niet. “Wij delen die vrees, omdat wij vermoeden dat de gevolgen van deze prijzenoorlog door de chauffeurs zullen gedragen moeten worden”, aldus de BTB-topman.

Niet productieve uren

“In een halfhartige poging om de gemoederen te bedaren, zwaaien de verschillende overheden in ons land met ‘flankerende’ maatregelen die het kostenplaatje voor de bedrijven moeten verlagen. Deze maatregelen mogen in géén geval ten koste van de chauffeurs gaan", aldus Moreels.

 “De werkgeversfederaties ijveren ervoor dat er niet langer sociale zekerheidsbijdragen zouden moeten betaald worden voor de niet-productieve uren (de uren dat de chauffeur niet kan rijden maar wel beschikbaar moet zijn). Maar dit gaat ten koste van de chauffeur, want deze bijdragen worden gebruikt om de sociale zekerheid te betalen. Die zal dus worden uitgehold”, stelt hij. “Trouwens, deze compensatie is makkelijker beloofd dan gerealiseerd: het zijn de gewesten die de kilometerheffing invoeren, maar voor de sociale zekerheid is de federale staat bevoegd", merkt hij tot slot op.