Koepel: "Transportbedrijven hebben baat bij meer vrouwelijke truckers"

Uit de jongste Europese cijfers blijkt dat de vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de transportsector. Zij maken slechts 22% van de medewerkers uit, tegenover 46% in de algemene economie. In het wegvervoer is de situatie nog slechter.

In het wegvervoer is het aandeel van de vrouwen het laagst van alle sectoren: amper 14%. Dat beklemtoonde Europarlementslid Ismail Ertug (S&D) tijdens een stakeholdersmeeting van het European Logistics Platform, dat 25 grote verladers en logistieke dienstverleners groepeert.

Volgens Tove Winiger van de Nordic Logistics Association moet men meer werken aan het aantrekkelijk maken van het wegvervoer voor de vrouwen. “De transportbedrijven hebben er baat bij om meer vrouwen als truckchauffeur in dienst te nemen: met hen zijn er minder ongevallen, minder herstellingen en minder brandstofverbruik”, zegt ze.

Sanitaire installaties

In het Verenigd Koninkrijk werkt men aan dat onevenwicht, onder andere door al op school de carrièremogelijkheden te belichten. “Er moeten meer initiatieven genomen worden rond de uitwisseling over de grenzen heen van best practices, maar ook rond genderneutraal carrièreadvies”, stelt Sally Gilson van de Britse vervoerdersorganisatie FTA.

Ook zegt ze dat er ook moet gewerkt worden aan minimale standaarden voor de faciliteiten langs de wegen en meer bepaald de TEN-T corridors. Dat beaamt Winiger: “Er moet meer aandacht gaan naar een aantal zeer eenvoudige zaken zoals aangepaste sanitaire installaties op de parkeerplaatsen”, zegt ze.

Ook de Europese Commissie is zich bewust van de problematiek. DG Move bereidt een platform voor om het geslachtenevenwicht in de transportsector te promoten. Zo komt er een studie rond de voordelen van het aanwerven van vrouwen. Aan de hand van de resultaten ervan wil men niet alleen de jobs in de transportsector aantrekkelijker maken voor vrouwen, maar ook bedrijven overtuigen om meer vrouwen aan te werven.

Philippe Van Dooren