Nog beperkte wachttijd aan Belgisch-Nederlandse grens bij Meer (E19)

Door verscherpte controle aan de grens België-Nederland stonden er deze voormiddag lange files op de E19 (Meer), E314 (Maasmechelen) en A12 (richting Bergen-op-Zoom). Febetra vraagt aparte rijstroken voor vrachtvervoer.

Update 24/03 13.45 uur

Maandag had de Europese Commissie een aantal richtlijnen gepubliceerd, waaronder zogenaamde ‘green lanes’ voor vrachtvervoer aan grensovergangen. Die moeten de wachttijden voor het goederenvervoer tot maximaal een kwartier beperken. Maar daar was vanmorgen niets van te merken aan de grenzen tussen België en Nederland. Goederenvervoer krijgt wel vrije doorgang maar staat mee aan te schuiven in de file omdat alle verkeer over een rijstrook moet. Dat leidde tot wachttijden van een uur op de E19 en iets minder aan de andere grensovergangen. Rond 13.30 uur stond aan de grensovergang op de E19 in Meer nog een file van vijf kilometer en bedroeg de wachttijd nog zo'n vijf minuten. Aan de andere grensovergangen was er op dat ogenblik volgens de Nederlandse ANWB geen file meer. Transportfederatie Febetra dringt ondertussen aan op aparte rijstroken voor vrachtvervoer zoals in de richtlijnen van de Europese Commissie voorzien is.

Documenten

De internationale wegvervoerorganisatie IRU vreest dat de maximale wachttijd van 15 minuten per vrachtwagen nog steeds zal zorgen voor grote vertragingen. Zij vraagt het stopzetten van systematische controles aan grensovergangen. Ze vraagt ook dat de lidstaten de richtlijnen van Europa in verband met de vereiste documenten opvolgen. Zo mogen ze enkel nog het rijbewijs opvragen en geen extra documenten.

'Transport keeps us going'

Febetra en de IRU zijn niet de enige organisaties die oproepen om het goederenvervoer vrije doorgang te geven. Met de slogan 'Transport keeps us going' benadrukken in totaal zo'n 34 Europese organisaties de essentiële rol die transport speelt in de coronacrisis. Het gaat om organisaties uit alle transportsectoren, logistiek, zee- en binnenhavens, verladers enzovoort. Ook zij vragen de lidstaten vrije doorgang voor goederenvervoer aan de grensovergangen met 'green lanes'. Ze vragen eveneens respect voor alle werknemers in de supplychain, en wijzen op het belang van het beschermen van hun gezondheid en vragen de nodige uitrusting en toegang tot sanitaire installaties. 

Koen Heinen