Nieuwjaarsbrief van Geert Pauwels (CEO Lineas)

Dagelijks brengt Flows een professionele nieuwjaarsbrief. Daarin kijkt de auteur uit ons vakgebied naar 2017 en 2018. Vandaag leest u de brief van Geert Pauwels, CEO van Lineas.

Lineas van start met duidelijke boodschap

In 2017 kwam Lineas, your freight force, tot leven, We hebben onze nieuwe identiteit geïntroduceerd op een impactvolle manier. De naamsverandering was een bekroning van de transformatie die we hebben doorgemaakt en een bevestiging van de krachtige dynamiek waarmee we onze klanten benaderen. Ik hoop dat naast onze nieuwe naam ook onze boodschap is blijven hangen: Lineas heeft grote ambities om rendabel te groeien in Europa en zo de modal shift naar het spoor te realiseren. Met onze onderneming en innoverende spooroplossingen willen wij echt het verschil maken op gebied van mobiliteit en leefmilieu. Wij hebben enorm veel bijval gekregen voor deze missie van onze klanten en andere belanghebbenden, alsook van Lineascollega’s.

Werken aan een spooraanbod met wegvervoer als benchmark

Met die missie van modal shift raken we immers een gevoelige snaar. De congestie treft niet alleen de havens, verladers en logistieke bedrijven, maar elk van ons verliest ongetwijfeld dagelijks kostbare tijd in de file. Vrachtvervoer per spoor biedt een structurele oplossing. Maar daartoe moeten spoorproducten even goed, zo niet beter zijn dan wegtransport. We beseffen bij Lineas maar al te goed dat we een zodanig goed spoorproduct moeten aanbieden dat ondernemingen vanzelf het spoor verkiezen. Wij zetten heel hard in op de verdere ontwikkeling van ons Europees Green Xpress Network. Dit is een netwerk van rechtstreekse spoorproducten die even snel zijn als de vrachtwagen, competitief qua prijs en vijf keer per week klokvast rijden tussen België en de economische hubs die relevant zijn voor onze klanten. Met ons Green Xpress Network hebben we al bewezen dat dit klanten overtuigt de keuze voor het spoor te maken. Dit jaar komen er nog een pak nieuwe bestemmingen bij. Daarnaast beseffen we ook dat totale logistieke oplossingen van deur tot deur een multimodaal gebeuren zal zijn. Hierbij reiken we dan ook de hand uit naar truck en binnenvaart om samen een duurzaam multimodaal aanbod uit te werken.

Een trein door Europa rijden moet zo makkelijk worden als voor een truck

Wij nemen als spooroperator onze verantwoordelijkheid om een competitief spooraanbod uit te bouwen. Om modal shift naar het spoor te versnellen, zijn echter ook extra inspanningen nodig van infrastructuurbeheerders en beleidsmakers. Zij moeten er voor zorgen dat een trein even gemakkelijk Europa kan doorkruisen als een truck. Infrastructuurmanagers zouden best de spoorgebruikers centraal zetten en een end-to-end dienstverlening aanbieden. De beleidsmakers van hun kant nodig ik uit om er voor te zorgen dat ze niet-spoorgebruikers zachtjes in de richting van het spoor duwen.

Ik wens iedereen een veilig, mobiel en gezond 2018. Ik hoop dat steeds meer mensen de weg naar het spoor vinden en we zo samen kunnen bijdragen aan een schonere wereld en een vlottere mobiliteit.

Geert Pauwels, CEO van Lineas