Nieuwjaarsbrief Lode Verkinderen (Transport en Logistiek Vlaanderen)

Vandaag leest u de voorlaatste nieuwjaarsbrief uit onze reeks, waarin een belangrijke speler uit de wereld van de goederenstromen zijn wensen bekendmaakt. Lode Verkinderen van Transport en Logistiek Vlaanderen brengt u zijn wensenlijstje voor 2019.

Beste Flowslezer,

Kort nadat de dieren ophielden met praten, waren we jong en wensten we onze familie in een rijmvers het allerbeste toe begin januari. We waren nog naïef en gingen ervan uit dat al die goede bedoelingen ook realiteit zouden worden. Vaak kregen we dan ook een mooie enveloppe en voelde het aan alsof het jaar niet meer stuk kon, op zijn minst financieel.

Nu er al flink wat jaren op de teller staan, hebben we allemaal wel wat bijgeleerd. Bedrijfsleiders in transport en logistiek weten dat ze het succes van hun bedrijf niet in de schoot geworpen krijgen door de spreekwoordelijke peter of meter. Keihard en veel werken voor een al bij al beperkt rendement.

In die wereld van hoofdzakelijk kmo’s mag ik al even de collectieve belangen verdedigen. En zo ga ik met plezier én veel goesting in 2019 verder. Tot daar mijn persoonlijke professionele wensen. Maar uiteraard maak ik hier vooral plaats voor wat ik de sector dit jaar toewens. 

Andere dynamiek

Wie het over lobbywerk heeft, praat uiteraard over een totaal andere dynamiek dan die van een bedrijf of dan die bij het aansturen van logistieke operaties. De snelheid waarmee je dingen kan veranderen, ligt totaal anders. Mocht je geloven dat iemand in alle belangrijke dossiers een doorbraak kan forceren in 2019, zou ik je ronduit naïef noemen.

Tegelijk voorziet mijn afspraak met TLV en met de sector dat ik mijn morele plicht van optimisme vertaal in daden. Dat komt er dus op neer dat ik dit jaar maximale inspanningen zal doen om het gewenste resultaat steeds dichter te benaderen. Het wensenlijstje is wel lang genoeg om de komende vijf tot tien jaar van mijn werk mee te vullen, en om meerdere boeken vol te schrijven. Daarom hieronder in telegramstijl een greep uit de samenvatting van de inhoudstafel van de korte versie.

Wensenlijstje

1 Lagere Loonkost voor de Belgische werkgevers om de internationale concurrentie het hoofd te bieden.

2 Beter imago voor de sector én een nieuw opleidingskader om de nodige instroom te garanderen.

3 Aanpak van de files via bijkomend asfalt én de kilometerheffing voor alle voertuigen.

4 Eerlijke regels voor eerlijke concurrentie, ook met vervoerders uit nieuwe EU-landen (en ook controles)

5 Eerlijke regels voor eerlijke concurrentie, ook met de camionet (en ook controles)

6 Eerlijke regels voor eerlijke concurrentie, ook met de landbouwtractor (en ook controles)

7 Eerlijke behandeling van de brandstof waar 99% van de vloot mee rijdt (ook met professionele diesel)

8 Eerlijke behandeling voor wie ecologischer en veiliger wordt (ook met vrijstelling meerwaarden en extra steun)

9 Eerlijke kans voor andere aandrijvingen (neutraal qua technologie, ook met steun voor meerkost)

10 Een eerlijke kans voor CO2-reductie (ook met 50 ton in Vlaanderen en meer LZV’s)

11 Veiliger vrachtverkeer, zonder smartphone achter het stuur, met nultolerantie voor drugs en alcohol (en ook controles)

12 Betere stadsdistributie, het liefst in de daluren, met zo weinig mogelijk voertuigen, dus niet altijd de kleinste.

13 Zuivere stadslucht via milieuzones met een realistische horizon (en dus niet alleen voor trucks)

14 Trouwfestijn voor bedrijven en burgers tussen Bereikbaarheid en Leefbaarheid (mét de huidige ruimtelijke ordening, zonder extra CO2-uitstoot door omwegen)

15 Overwinning van voertuigtechnologie op scepsis (inclusief veiliger verkeer door corrigerende en later zelfrijdende voertuigen)

 

Vind je dit naïeve wensen? Dan doe ik er graag nog eentje bij :

De brexit wordt teruggedraaid (of op zijn minst voor heel 2019 uitgesteld)

 

Een fijn 2019,

Lode Verkinderen, secretaris-generaal Transport en Logistiek Vlaanderen