Nieuwe buffer Calais moet wachttijden verminderen

De nieuwe bufferzone die de haven van Calais recent in gebruik genomen heeft, moet zorgen voor aanzienlijk kortere wachttijden voor het vrachtverkeer en voor een veiliger oversteek naar het VK. Ze kan tot 300 trucks tegelijkertijd verwerken.

De opening van de nieuwe ontvangstinfrastructuur voor het wegvervoer richting VK komt geen dag te vroeg. De haven van Calais wordt sinds enkele weken opnieuw geconfronteerd met migranten die koste wat het kost naar het VK willen geraken en daarbij agressie niet schuwen. De internationale wegvervoersector uitte de voorbije dagen zijn grote bezorgdheid over de veiligheid van de chauffeurs.

Met de nieuwe bufferzone hoopt de haven van Calais de oversteek voor het wegvervoer weer veiliger te maken. De zone beschikt over 15 oprijlanen op een oppervlakte van 4 hectare waarmee de vrachtwagens laan per laan efficiënt naar de verschillende controleposten kunnen geleid worden. De zone is rechtstreeks toegankelijk via de snelwegen A16 en A26.

Veiligheidsmaatregelen

De beslissing om de bufferzone aan te leggen dateert reeds van vorig jaar en kadert in een reeks veiligheidsmaatregelen voor de haven. De nieuwe infrastructuur werd in amper vier maanden gerealiseerd. Ze kan tot 300 trucks tegelijkertijd ontvangen. Bij aankomst worden verschillende vrachtwagentypes gescheiden (zeilopleggers en opleggers met harde wand) waardoor de stromen worden geoptimaliseerd. Er zijn bovendien 1.100 beveiligde vrachtwagenplaatsen beschikbaar.

De site wordt beveiligd met behulp van een CCTV-camerasysteem en een veiligheidsmuur, die tegen eind september volledig klaar moet zijn. Sommigen stellen zich echter reeds de vraag hoe ondoordringbaar de site nu eigenlijk is en hoe lang het zal duren vooraleer er opnieuw migranten die trachten naar het VK te raken binnen zullen geraken.

De werken voor de vier meter hoge en een kilometer lange, betonnen veiligheidsmuur die het VK in Calais gaat optrekken, zouden oorspronkelijk deze week starten, maar zijn uitgesteld tot september. De muur komt langs de dubbele toegangsweg tot de haven, waar de meeste aanvallen van migranten op trucks plaatsvinden. De bouw van de muur ligt echter onder vuur van omwonenden rond de haven, die het geldverspilling noemen aangezien niets de pogingen om naar het VK te vluchten zal stoppen. Ze beschuldigen de overheid er zelfs van levens op het spel te zetten door de veiligheid te verhogen.