Nieuw roro-concept via binnenvaart kan niet op tegen wegvervoer

Trailers vervoeren met een roro-lijndienst via de binnenvaart in Vlaanderen is technisch haalbaar. Op vlak van de kostprijs kan het niet op tegen het door-to-door wegvervoer. Dat blijk uit het VIL-project ‘Trailer on Barge Shuttle’.

Met dit roro-concept worden vrachtwagentrailers op en af het binnenschip gereden om ze over relatief korte afstanden binnen Vlaanderen te vervoeren. Volgens het onderzoek beschikken de Vlaamse waterwegen momenteel niet over de nodige infrastructuur en ontbreken ook de aangepaste schepen.

Kostprijs

Een tweede hinderpaal vormt de kostprijs. Volgens de berekeningen is die voorlopig te hoog om te concurreren met het wegvervoer. De vaartuigen die vandaag beschikbaar zijn, hebben onvoldoende capaciteit. “Op dit moment worden studies uitgevoerd voor de bouw van nieuwe roro-binnenvaartschepen die wel over voldoende capaciteit beschikken. Dit concept vraagt een andere kijk op binnenvaart en de bereidheid om wegvervoer en binnenvaart beter op elkaar af te stemmen en samen te werken”, zegt Julie Stuer, projectleider bij het VIL.

Volumes

Om het project te doen slagen, moeten er ook voldoende volumes vervoerd kunnen worden. Dat kan volgens het onderzoek door het concept in te schakelen in transportcorridors waar goederenstromen van verschillende partijen worden gebundeld. Bijkomende succesfactoren zijn het slim uittekenen van vaarroutes zodat congestiegevoelige verkeersknooppunten vermeden worden, het efficiënter inzetten van mensen en materiaal en het inzetten van ‘future proof’ technologieën.

Lagen

Bij Haven Genk, een van de projectdeelnemers, zegt algemeen directeur Wesley Mazzei dat het project voorlopig alleen getest is via theoretische simulaties. “Daarbij is onder meer gekeken naar de mogelijkheden van onze roro-kade in Genk-Zuid. Volgens mij zijn de kosten redelijk, maar is het grote probleem dat trailers, in tegenstelling tot containers, niet in lagen vervoerd kunnen worden. Daardoor is het vervoerde volume te klein om met het wegvervoer te concurreren. Het concept is uitgewerkt en kan zeker een oplossing bieden. Wij hebben de infrastructuur en ook in de haven van Antwerpen is die aanwezig. Misschien moet gekeken worden naar een tijdelijke ondersteuning”, besluit Mazzei.

Volgens Peter Maes van Victrol, dat als partner van het project optreedt en over een aantal roro-pontons beschikt (foto), moet bij bedrijven het vertrouwen nog groeien dat deze modus ook ‘just-in-time’ kan aanleveren om binnenvaart een echte kans te geven om zich te bewijzen als alternatief.

Naast Haven Genk en Victrol zijn ook Alders International Transport, BCTN, De Vlaamse Waterweg, DFDS, Group GTS, Kerkstoel 2000+, POM Limburg, Recupel, SBD Logistics, Transport Mervielde, FV Nero, Vollers Belgium en het Multimodaal Adviespunt bij het project betrokken. VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, zorgde voor de nodige ondersteuning.

Koen Heinen