Niet alle Eurovignetten worden automatisch terugbetaald

Lopende Eurovignetten zullen in Vlaanderen na de invoering van de kilometerheffing op 1 april 2016 niet altijd automatisch terugbetaald worden. Dat blijkt uit een bericht van de Vlaamse Belastingdienst.

Volgens het bericht, dat door UPTR openbaar is gemaakt, zal er een verschil bestaan tussen de Eurovignetten uitgegeven voor en vanaf 1 november 2015.

De geldigheidsduur van de nieuwe eurovignetten die worden aangevraagd of verlengd vanaf 1 november 2015 zal automatisch beperkt zijn tot 1 april 2016. Na 1 april 2016 zal een automatische terugbetaling volgen van het aantal dagen van de laatste lopende maand, zijnde april 2016.

Als iemand na 1 april 2016 nog gebruik wil maken van het eurovignetwegennet (in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden), dan moet voor de gewenste periode een nieuw eurovignet aangevraagd worden. Anders bestaat het risico op een boete in het buitenland.

Dat vignet moet dan aangekocht worden in een van de verkooppunten langs de weg of online op http://www.eurovignettes.eu

Vóór 1 november 2015

Voor eurovignetten die zijn uitgegeven vóór 1 november 2015, kan een terugbetaling aangevraagd worden voor de resterende geldigheidsduur na 1 april 2016, zo meldt de Vlaamse Belastingdienst.

“De terugbetaling kan gevraagd worden vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 april 2016. Hier is geen bewijslast aan verbonden en er zullen geen administratiekosten in rekening worden gebracht. De aanvraag kan gebeuren via de website http://belastingen.vlaanderen.be”, aldus het bericht.

De belastingdienst geeft een voorbeeld: “Een eurovignet is geldig van 15/8/2015 tot en met 14/8/2016. Op eenvoudige aanvraag wordt de periode van 1/4/2016 tot en met 14/8/2016 terugbetaald. De aanvraag kan gebeuren vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 april 2016.”

Ook hier geldt de regel dat wie om terugbetaling heeft gevraagd maar na 1 april 2016 nog wil rijden in een ander Eurovignetland, een nieuw eurovignet aangevraagd moet worden.

Niet in Wallonië

UPTR reageert “met verstomming” op de houding van de Vlaamse Belastingdienst, die de transporteurs opzadelt met een administratieve last (papierwerk) voor de terugbetaling van de eurovignetten uitgegeven voor 1 november 2015.

Tevens hekelt de vereniging het feit “dat er op deze manier een verschil wordt gecreëerd tussen enerzijds de Waalse transporteurs, die een automatische terugbetaling voor de hele periode van teveel betaalde eurovignetten en anderzijds de Vlaamse transporteurs die een terugbetaling zullen moeten ‘vragen’.”

Uithaal naar de andere federaties

Ook geeft UPTR, die zich in het dossier van de kilometerheffing al meermaals zeer eigenzinnig heeft getoond, een sneer naar de twee andere federaties. Zij zegt verbaasd te zijn dat “sommige federaties zichzelf durven te feliciteren voor het bekomen van een vrijstelling van de administratieve kost van 25 euro voor deze vraag tot terugbetaling.”

Of er na zo’n aanval nog sprake zal kunnen zijn van een gemeenschappelijk front van de drie federaties, is zeer de vraag. En of deze uithaal naar Febetra en TLV de vervoerders ten goede zal uitkomen, evenzeer.