Nederlandse vervoerders eisen gelijk speelveld in Europa

Naar aanleiding van het Nederlandse voorzitterschap van de EU heeft de belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) een 'Dertien Actiepuntenplan' uitgewerkt. Het werd overhandigd aan minister Melanie Schultz van Haegen.

Aan de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de Nederlandse vervoerders laten weten dat zij een beter werkende transportmarkt in de Europese Unie willen. “Transportondernemers worden dagelijks geconfronteerd met een lappendeken van wet- en regelgeving. Bovendien ervaren zij enorme verschillen in handhaving binnen de EU. Er is totaal geen sprake van een eerlijk en gelijk speelveld in Europa”, stellen de TLN-verantwoordelijken.

Met hun actieplan willen ze de minister concrete oplossingen aanreiken, met een praktische en oplossingsgerichte agenda voor haar voorzitterschap van de EU.

Niet meer regels

Volgens TLN-voorzitter Arthur van Dijk moet Nederland het voorzitterschap gebruiken om er voor te zorgen dat er niet meer regelgeving vanuit de EU wordt geïnitieerd. "Eerst moet orde op zaken gesteld worden. Ondernemers in de sector transport en logistiek hebben geen behoefte aan nieuwe wet- en regelgeving, maar vooral aan een duidelijkere uitleg en interpretatie, inclusief een betere handhaving van bestaande wetten en regels", stelt hij.

Tevens stelde hij dat “eenduidigheid en daarmee een eerlijk speelveld voor transportondernemers in Europa nog ver te zoeken is. En daarmee ook een goede werking van de interne Europese markt.”

TLN Actieplan

“In de dagelijkse praktijk blijken de spelregels voor ondernemen binnen Europa niet altijd transparant te zijn. Er is te vaak sprake van ongelijke en dubbelzinnige regels. Hierdoor ontstaat voor lidstaten ruimte om zelf regels naar behoefte te interpreteren en te handhaven”, stelt TLN vast.

Als het aan organisatie ligt, moet de agenda voor het Nederlandse voorzitterschap bestaan uit het 'Dertien Actiepuntenplan', waarin concrete oplossingen worden gegeven voor het eerlijk zaken doen binnen de EU.

Die actiepunten variëren van 'uniformeer handhaving', 'stop verdere liberalisering' en 'zorg voor duidelijke rij- en rusttijden' tot 'uniformeer tolinning', 'behandel alle vervoersmodaliteiten gelijk' en 'schrap rijverboden binnen de EU'.

U kunt het complete document 'Dertien actiepunten voor een gelijk speelveld in Europa' hier downloaden.