Nederland schiet plan voor verplichte veiling binnenvaart af

De Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen van Milieu en Infrastructuur wijst een motie van de Tweede Kamer voor een verplichte veiling voor de binnenvaart van de hand. Uit overleg met de sector besluit ze dat er geen draagvlak is.

Op initiatief van de Nederlandse binnenvaartorganisatie ASV werd eind vorige maand in de Tweede Kamer een motie gestemd voor een pilootproject met een verplicht veilingsysteem voor de spotmarkt in de binnenvaart. Zo’n systeem moet zorgen voor meer transparantie, stabiele prijzen en rust in de binnenvaartmarkt.

Uit gesprekken met zowel de ASV als de Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), de European Barge Union (EBU) en de verladersorganisatie Evofenedex, besluit minister Schultz van Haegen dat een verplicht veilingsysteem geen oplossing biedt voor meer transparantie in de sector. Volgens de verschillende partijen, de ASV uitgezonderd, biedt het bevorderen van samenwerkingsverbanden in de binnenvaart meer kansen.

Vrij verkeer

Ook wat het verplichte karakter van het systeem betreft, staat de ASV alleen. Volgens de minister is er dus een onverenigbaarheid van opvattingen. Bovendien vreest ze dat de verplichte deelname aan het veilingsysteem in strijd is met het Europese mededingingsrecht en het vrije verkeer van goederen en diensten. Bovendien bestaan er al meerdere private systemen in de sector, die als gevolg van de invoering van een verplicht systeem, zouden moeten stopgezet worden.

In een brief aan de Tweede Kamer besluit de minister dat ze de pilot en dus ook de motie niet verder kan uitvoeren.

Koen Heinen