Nederland gaat niet naleven AIS-plicht vanaf mei verbaliseren

Het verplicht gebruik van het Automatic Identification System (AIS) geldt in Nederland al sinds begin dit jaar. Tot nu toe werd enkel waarschuwend opgetreden wanneer niet aan de regels voldaan werd. Vanaf 1 mei zal verbaliserend worden opgetreden.

Beroeps- zowel als pleziervaart langer dan 20 meter moet op alle Nederlandse wateren vanaf CEMT klasse 1, waar het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht is, verplicht AIS gebruiken. Via dit systeem kunnen schepen voortdurend informatie doorseinen naar elkaar en aan instanties aan de wal.

Volgens het BPR moet het AIS-apparaat permanent ingeschakeld zijn en de ingevoerde gegevens moeten op ieder moment met de werkelijke gegevens van het schip overeenkomen.

Sinds de verplichting begin januari hebben politie, Rijkswaterstaat en de Havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam nauw gelet op het AIS-gebruik, met name of de schepen de juiste AIS-informatie uitzenden. Dat bleek niet steeds het geval. Ze hebben daarom afgesproken om de komende weken nog waarschuwend op te treden om vervolgens vanaf 1 mei 2016 te verbaliseren wanneer de AIS-regels niet goed worden nageleefd.

De AIS-informatie heeft onder meer betrekking op het scheepstype, de scheepsnaam, het MMSI-nummer, lengte, breedte en de plaats van de GPS-antenne.