Mogelijke accijnsverhoging diesel werkt als rode lap

Om het gat in de begroting dicht te rijden, overweegt de federale regering om de accijnzen op diesel te verhogen. Febetra heeft onmiddellijk gereageerd. "Zo’n maatregel mag niet de minste impact hebben op de professionele diesel”, stelt de federatie.

Het gat in de begroting bedraagt 2,3 miljard euro en ook een begroting in evenwicht blijft de doelstelling voor 2018. De regering is dan momenteel ook bezig met het uitwerken van verschillende ingrepen om het tekort weg te werken. Ook zouden een aantal maatregelen, zoals de verhoging van accijnzen op diesel en tabak, sneller dan gepland doorgevoerd worden.

De redenering daarbij is dat de Belg een verhoging van de dieselaccijns niet te hard zou voelen, omdat door de lage prijs van de ruwe olie, de prijs aan de pomp gunstig is. Het lijkt dus een ideaal moment om een dergelijke verhoging door te voeren. Die plannen zaten in de pijplijn onder andere om de prijs van diesel en benzine gelijk te schakelen, maar ze zouden vervroegd uitgevoerd worden.

Officieel zijn die plannen nog niet, maar uit verschillende bronnen is vernomen dat deze mogelijkheid wel degelijk op tafel ligt.

Duivelse kunsten

Een verhoging van de dieselaccijnzen zou echter een impact kunnen hebben op de professionele gebruikers ervan, en in eerste instantie op het wegvervoer. Philippe Degraef, directeur van Febetra, reageert alvast zeer kordaat.

“De transporteurs zullen al heel zwaar getroffen worden door de kilometerheffing die op 1 april in voege treedt. De accijnzen verhogen terwijl het voor de transporteurs duivelse kunsten zal vergen om de kilometerheffing te verteren, zou de doodsteek betekenen voor de Belgische transportsector”, stelt hij.

100% dieselafhankelijk

“Bovendien mag de federale regering niet uit het oog verliezen dat het zwaar goederenvervoer over de weg, buiten zijn wil om, nog steeds voor quasi 100% dieselafhankelijk is. Er bestaan vandaag nu eenmaal geen volwaardige, betaalbare alternatieven voor zware dieselvrachtwagens”, zegt hij.

“Om die redenen eist Febetra dat de bepalingen uit het regeerakkoord nageleefd worden. Accijnsverhogingen op diesel mogen met andere woorden niet de minste impact hebben op de professionele diesel”, waarschuwt Degraef.