Mobilidata: bedrijven krijgen zegje over mobiliteit

Onder de naam 'Mobilidata' zoeken de Vlaamse overheid en Imec naar een manier om weggebruikers van realtimedata te voorzien en zo slimme mobiliteitskeuzes te faciliteren. Een marktconsultatie mikt op de input van bedrijven.

Voor het programma ‘Mobilidata’ zoeken het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en Imec vzw marktspelers met kennis en ervaring omtrent innovatieve mobiliteitsoplossingen en coöperatieve intelligente transportsystemen – ofwel C-ITS – om deel te nemen aan een marktconsultatie. Mobilidata ging begin 2019 van start. Het project wil anonieme mobiliteitsinformatie van weggebruikers, infrastructuur, voertuigen, apps en overheidssystemen op één punt samenbrengen en realtime beschikbaar maken voor innovatieve oplossingen die de mobiliteit in de regio veiliger, vlotter, duurzamer en comfortabeler maken. De initiatiefnemers streven daarbij cocreatie in samenwerking met private partners na. 

Mobilidata gaat er prat op dat het al een heel aantal mobiliteitsoplossingen en -innovaties heeft opgelijst. Zaak is nu die (theoretische) knowhow te koppelen aan de verzuchtingen van de markt. Daarom lanceert het nu een marktconsultatie. "We wensen input te ontvangen over het innovatieve karakter, de haalbaarheid en de geschatte impact van de oplossingen die we voorstellen. We willen valideren of die bij de marktspelers op de roadmap staan of waarmee ze ervaring hebben. Mobilidata draait namelijk om de grootschalige uitrol in Vlaanderen van (bijna) bestaande oplossingen, en niet om onderzoek en ontwikkeling van compleet nieuwe technische oplossingen", klinkt het op de website. 

De consultatie start met een schriftelijke vragenronde. Vervolgens ontvangen de deelnemers de beschreven use cases, databronnen, conceptarchitectuur en draftspecificaties. Bij elk document hoort een vragenlijst die zo volledig mogelijk en onderbouwd ingevuld moet worden en bezorgd aan het e mailadres info@mobilidata.be voor vrijdag 4 oktober 2019. Marktspelers die hun antwoorden tijdig en zo volledig mogelijk hebben ingediend, mogen deelnemen aan het marktconsultatie-event op woensdag 16 oktober 2019 in Leuven. Bedoeling is dat de deelnemende bedrijven hun experts terzake afvaardigen. Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de potentiële technologische oplossingen zijn voor elke use case.

Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid van een aparte speeddate of individueel gesprek met leden van het projectteam. Dat kan na afloop van het event, tijdens werkdagen vanaf maandag 21 oktober 2019 tot en met vrijdag 15 november 2019. 

Deelnemers aan de marktconsultatie kunnen zich hier melden. 

Michiel Leen