Minder faillissementen in transportsector, maar zorgen blijven

Het aantal faillissementen in de Belgische transportsector kende vorig jaar een aanzienlijke daling. “Toch is er nog geen reden tot euforie”, zegt Febetra-directeur Philippe Degraef. “De trendbreuk is nog niet in zicht."

Uit de meest recente cijfers van de FOD Mobiliteit en Vervoer blijken er 163 vergunde transportondernemingen de boeken neergelegd te hebben in 2015. Over heel het jaar 2014 werden er nog 199 falingen geregistreerd. Het is het derde jaar op rij dat het aantal faillissementen daalt.

Dit is de evolutie sinds het begin van de crisis, die zich eind 2008 voordeed (cijfers FOD Mobiliteit):

  • 2008: 178
  • 2009: 256
  • 2010: 209
  • 2011: 243
  • 2012: 254
  • 2013: 252
  • 2014: 199
  • 2015: 163

Indicatoren blijven rood kleuren

“Deze dalende tendens is uiteraard positief nieuws, maar is nog geen reden tot euforie. Enerzijds zijn er nog steeds een aantal indicatoren die rood kleuren en anderzijds is het nog niet duidelijk hoe een aantal zaken – zoals de voorspelde economische groei of de invoering van de kilometerheffing – voor de Belgische transportondernemingen zullen uitdraaien”, stelt Degraef vast.

Er staan tevens enkele andere indicatoren die nog steeds op onweer staan, zegt hij: “Daarbij denken we aan de Eurostat-gegevens of nog aan de “Maut-cijfers” van de BAG. Zij tonen aan dat de internationale transportactiviteit van onze Belgische wegvervoerders jaar na jaar verder afkalft. De trendbreuk waar elke Belgische vervoerder naar snakt, lijkt nog niet meteen in zicht.”

Nog steeds duurder

Ons BNP zou dit jaar met 1,2 à 1,5% moeten groeien. “Op zich is dat goed nieuws omdat elke economische groei gepaard gaat met meer transport. Of onze Belgische transportondernemingen van die stijgende transportvraag volop gaan kunnen profiteren, blijft zeer de vraag”, aldus Degraef

Volgens hem blijven de Belgische wegvervoerders anno 2016 immers nog altijd duurder dan hun buitenlandse concurrenten, ondanks de taxshift, de indexsprong en het gematigd interprofessioneel akkoord. “Bij verladers die enkel naar de prijs kijken, hebben Belgische vervoerders geen schijn van kans”, blijft zijn vaststelling.

Kilometerheffing

Ook de invoering van de kilometerheffing op 1 april baart Degraef zorgen. Die zal zich voor de Belgische transportsector vertalen in een gemiddelde kostprijsverhoging van 8%. “Rekening houdend met de krappe marges in de sector, is doorrekenen de enige logische reflex die een vervoerder kan hebben. Of de vervoerders er ook daadwerkelijk zullen in slagen om die meerkost integraal door te rekenen, is nog koffiedik kijken”, waarschuwt hij.