Miljoenensteun voor gecombineerd en verspreid vervoer

De Europese Commissie heeft zopas groen licht gegeven voor het nieuwe Belgische subsidiesysteem voor verspreid en gecombineerd vervoer. Het gaat om bijna 13,5 miljoen euro per jaar. De subsidieperiode geldt ook langer.

Eind vorig jaar besliste federaal minister voor Mobiliteit François Bellot (MR) niet alleen om het subsidiesysteem voor verspreid en gecombineerd vervoer te verlengen, maar ook om het licht te wijzigen. In plaats van de steun jaarlijks te hernieuwen, wordt deze nu voor een periode van vier jaar vastgelegd. Om deze wijziging te kunnen doorvoeren, was het akkoord van Europa nodig.

Bij de test met de ‘biertrein’ heeft Bellot aangekondigd dat hij van de Europese Commissie de goedkeuring gekregen heeft om tot 2020 deze subsidies toe te kennen. Volgens hem biedt deze langere periode meer rechtszekerheid voor de ondernemingen die van deze subsidies gebruik maken. De nieuwe regeling is vandaag al in het Staatsblad verschenen.

Miljoenensteun

Bellot trekt vanaf nu iets minder dan 13,5 miljoen euro per jaar voor deze subsidies. In de vorige subsidieregeling (2015/2016) was dat nog 15 miljoen per jaar. De vermindering heeft te maken met de begrotingsinspanningen van de regering.

Volgens Michel De Vos, de verantwoordelijke bij de FOD Mobiliteit, blijft de verdeelsleutel ongewijzigd. “Het gecombineerd vervoer krijgt 30% van de steun en het verspreid verkeer 70%. In het eerste geval  bestaat de steun uit een forfaitair bedrag, aangevuld met een bedrag per kilometer; in euro per kilometer, weliswaar tot een plafond vermits het budget gelimiteerd is. Als op een bepaalde verbinding twee operatoren actief zijn, wordt de steun pro rata toegekend”, zegt hij.

Het systeem geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Minder rendabele verbindingen

De subsidies kunnen alleen worden toegekend aan de spooroperatoren, niet aan verladers en wegvervoerders die hun laadeenheden naar het spoor overhevelen. De operatoren kunnen wel hierdoor lagere prijzen aan de opdrachtgevers bieden en zo meer volumes genereren. Dankzij het systeem kunnen ze ook treinen inzetten op minder rendabele verbindingen.

Philippe Van Dooren