Met 44 ton naar Frankrijk rijden binnenkort officieel verboden

Frankrijk gaat de regelgeving rond het maximale gewicht van de vrachtwagens tegen het eind van het jaar verduidelijken. In grensoverschrijdend vervoer is het maximum 40 ton, zo wordt gesteld. De handhaving wordt strenger en er zal beboet worden.

In België is het maximaal toegelaten gewicht van een vrachtwagencombinatie al jaren 44 ton. Deze limiet geldt in Frankrijk ook al enige tijd. Toch is het verboden om met 44 ton de Franse-Belgische grens te overschrijden. Volgens richtlijn 96/53/EG is de limiet 40 ton, tenzij in het kader van een intermodaal transport. Dat stelt de algemene directie van Infrastructuur en Transport DGITM in een juridische analyse op vraag van TLF. De vervoerdersorganisatie had haar gewezen op sommige onduidelijkheden in dat verband.

Zo blijkt onder meer dat de Franse ordediensten volgens de Franse regels het grensoverschrijdende vervoer aan 44 ton vandaag niet mogen beboeten. Daarom gaat het Franse Transportministerie een aantal punten verduidelijken. Tegen het einde van het jaar verschijnt in het Journal Officiel (staatsblad) een decreet waarin benadrukt wordt dat 44 ton enkel in het nationale vervoer is toegelaten en dat inbreuken worden bestraft.

Gedoogd

Volgens Freija Fonteyn, hoofd juridische dienst van TLV, is het opletten voor wie met 44 ton de grens oversteekt naar Frankrijk. “Vandaag worden de regels tegenstrijdig geïnterpreteerd. Volgens sommigen is de richtlijn duidelijk en mag het niet, maar volgens anderen mag het omdat er geen sancties zijn voorzien. We weten dat Belgische vervoerders met 44 ton naar Frankrijk rijden, maar omgekeerd ook: veel Franse vervoerders rijden aan 44 ton naar bestemmingen binnen de Benelux. Maar of dat bewust wordt gedoogd, is niet duidelijk”.

Wederzijds

“Wij vragen daarom al lang om klaarheid, liefst via een bilateraal akkoord. Zeker met het chauffeurstekort en de congestie maken die extra 4 ton een groot verschil”, zegt ze. “De DGITM stelt, volgens TLF, dat een bilateraal akkoord door de richtlijn niet is toegelaten. Maar ik heb de teksten nog niet gelezen en kan mij dus hierover niet uitspreken."

“Vandaag wordt er in Frankrijk weinig op het gewicht gecontroleerd. Minder dan in Vlaanderen en Wallonië, dat is zeker. Maar of onze controlediensten de Franse vrachtwagens met 44 ton eruit halen, weet ik niet. Wat zeker is: als de Fransen effectief overgaan tot het beboeten, dan zullen we eisen dat ook de Vlaamse diensten dat doen. Het moet wederzijds zijn. Anders is het oneerlijke concurrentie”, oordeelt Fonteyn.

Philippe Van Dooren