Meer faillissementen in transport dan in horeca in juli

In juli werden in België 484 bedrijven failliet verklaard. De transportsector is het meest getroffen, met 172 faillissementen. Dat is meer dan in de horeca (110), de handel (109) en de bouw (73). Maar deze cijfers zijn niet coronagerelateerd.

De cijfers voor juli zijn vandaag gepubliceerd door de federale statistiekdienst Statbel. in Vlaanderen waren er 257 faillissementen, in Wallonië 134 en in Brussel 93. Ze leidden tot het verlies van 1.061 banen: 568 voltijdse jobs, 311 deeltijdse en 182 ‘loontrekkende werkgevers’.

Waarom de transportsector harder getroffen is dan de horeca of de handel, kon Gerd De Smyter, pr- & communicatieverantwoordelijke bij bedrijfsinformatieverstrekker Graydon, voorlopig niet zeggen. “Het heeft alvast niets met de coronacrisis te maken want het zijn veelal dossiers die al voor half maart in gang gestoken waren. Tijdens de lockdown, moesten de ondernemingsrechtbanken en griffies hun activiteiten staken. Dat deden ze tot 18 mei. Tot 17 juni gold bovendien een tijdelijk moratorium (opschorting, red.) op de faillissementen om bedrijven die voor 18 maart in goede gezondheid verkeerden maar door de crisis cashflowproblemen kenden, te beschermen”, zegt hij.

Niet reële economische situatie

Ook Statbel benadrukt dat de cijfers voor juli niet kunnen worden beschouwd als een betrouwbare maatstaf voor de reële economische situatie. “Bij de interpretatie van de cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er een zekere vertraging is tussen de stopzetting van de economische activiteit en de faillietverklaring door de ondernemingsrechtbank. Als gevolg daarvan is een economische impact pas met enige vertraging zichtbaar in de cijfers.”

Volgens Statbel is niet alleen voor de maand juli een voorzichtige interpretatie nodig, maar ook voor augustus. Voor beide maanden moet men rekening houden met het gerechtelijk zomerreces. “Gedurende deze periode blijven de rechtbanken weliswaar open, maar zijn er minder zittingen.”

Bloedbad najaar

Het is dus pas na de vakantie dat de impact van de coronacrisis ten volle voelbaar zal zijn. Graydon voorspelt alvast een bloedbad. “Wij verwachten dat de cijfers in het najaar zullen stijgen en dat zo’n 50.000 bedrijven in België failliet zullen gaan. Dankzij de steunmaatregelen van de regering hangen veel van hen aan het infuus. Dat is echter een kunstmatige situatie en ze kunnen niet permanent op intensieve zorgen blijven”, waarschuwt De Smyter.

Philippe Van Dooren