Macron wil kordatere aanpak sociale dumping

Donderdag buigen de ministers van Sociale Zaken zich in Luxemburg over de detacheringsrichtlijn. Frans president Emmanuel Macron mengt zich in het debat: hij wil een hardere aanpak van de sociale dumping dan wat Eurocommissaris Thyssen voorstelt.

Nog voor hij president werd, was Macron al een felle bestrijder van sociale dumping en van de uitwassen van de detacheringsrichtlijn. In 2015, toen hij minister van Economie was, werd in Frankrijk de ‘Loi Macron’ gestemd. Die bepaalt dat het Franse minimumloon in het cabotagevervoer per truck of binnenschip moet worden toegepast. De wet werd een jaar geleden van kracht.

Die wet voorziet dat de buitenlandse chauffeurs het Franse minimumloon moeten krijgen van zodra zij op Frans grondgebied rijden. Ook moeten ze hun arbeidscontract bij zich hebben, alsook een ‘detacheringsattest’ dat minstens zes maand geldig is. En de vervoerder moet een vertegenwoordiger in Frankrijk hebben.

Maximumduur verstrengen

Nu wil Macron een volgende stap zetten en de regels rond detachering zelf strenger maken. Hij stelt voor om de maximumduur van detachering te verminderen tot twaalf maanden over een periode van twee jaar. Dat is de helft van wat Eurocommissaris Marianne Thyssen voorstelt.

Hij wil ook dat er een 'Europese pijler van sociale rechten'” komt. Dat zijn minimumstandaarden waar alle lidstaten zich aan moeten houden inzake sociale zekerheid, werkloosheidsverzekering, opleiding, minimuminkomen enzovoort.

Statuut verliezen

Volgens Philippe Degraef, directeur van Febetra, is het voorstel van Macron een goede zaak, omdat het de detacheringsvoorwaarden aanscherpt. “Vandaag geldt ook in het transport de voorwaarde na 24 maanden, het statuut van gedetacheerde vervalt. Daarna verliest de gedetacheerde chauffeur zijn statuut en moet hij volledig volgens de regels van het land waar hij werkt betaald worden,” zegt hij.

Hij vreest evenwel dat de aangescherpte regels – als ze goedgekeurd worden – dode letter zullen blijven. “De toepassing van de huidige regels wordt amper gecontroleerd. In Frankrijk kan dat wel, dankzij de wet-Macron, aangezien elke detachering moet gemeld worden. Maar in het plan ‘Europe on the Move’ is helaas geen centraal Europees meldingsbureau voorzien. Ik vrees dan ook dat er allerlei achterpoortjes zullen gevonden worden”.

Thyssen voor onmogelijke opdracht

Donderdag komt de Europese Raad van ministers van Sociale Zaken samen. Voorzitter Malta hoopte tot een akkoord te komen, maar Frankrijk – die blijkbaar de steun geniet van Duitsland en Italië – gooit nu roet in het eten. Omdat het voorstel van Thyssen nu al door vooral de Oost-Europese landen wordt bestreden – tien lidstaten trokken al een gele kaart – wordt het voor haar nog moeilijker om tot een compromis te komen.

Slaagt zij er niet in, dan wordt het dossier doorgeschoven naar de volgende voorzitter. Dat is vanaf 1 juli Estland, een van de tien landen die de gele kaart trok.

Philippe Van Dooren