Maanden vertraging voor project goederenspoorvertakking Oude Landen

De heraanleg van de spoorvertakking Oude Landen in Ekeren op verschillende niveaus loopt vertraging op omdat het Milieueffectrapport is afgekeurd. Het Agentschap Natuur en Bos maakt zich zorgen over het grondwaterpeil bij de werken.

De spoorvertakking Oude Landen bestaat momenteel uit een gelijkgrondse kruising van twee goederenspoorlijnen. Spoornetbeheerder Infrabel wil daar een kruising op twee niveaus van maken omdat nu treinen moeten wachten tot de trein op het andere spoor gepasseerd is. De vertakking zal heraangelegd worden op verschillende niveaus bovengronds. Tegen die plannen was eerder al protest gerezen van buurtcomités. Die willen de kruising ondergronds in een tunnel. Eind vorig jaar heeft Infrabel een bouwaanvraag ingediend met een aantal milderende maatregelen. In februari van dit jaar vond het openbaar onderzoek plaats. Omdat het MER (milieueffectrapport) is afgekeurd, moet ook het openbaar onderzoek overgedaan worden.

Vertraging

Het MER moet de gevolgen van de werken voor het milieu in kaart brengen. Het Agentschap Natuur en Bos maakt zich zorgen over het grondwaterpeil tijdens de werken en de gevolgen voor fauna en flora. Door het negatief advies van de Vlaamse overheid loopt het project maanden vertraging op. “We hebben een uitgebreid MER-verslag ingediend maar nu blijkt dat er extra informatie wordt gevraagd. Dat zal extra onderzoek en metingen vergen. Dat zorgt zeker voor vertraging van een deel van de procedure. Hoeveel vertraging is momenteel niet duidelijk”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.

De spoornetbeheerder gaat de extra vragen analyseren en beantwoorden. “We zullen opnieuw moeten afwachten wat het verdict is. In een volgende stap kunnen we dan een vergunning aanvragen”, zegt hij.

Ambitieuze doelstelling haven

“We willen dit project realiseren samen met onze partners omdat we er sterk in geloven. De haven heeft de ambitieuze doelstelling om het aandeel van het spoor te verdubbelen. Zonder dit project komt die doelstelling in gevaar. Het knooppunt Oude Landen is goed voor 80% van het goederenspoorvervoer van en naar de haven en is dus een belangrijke toegangspoort. Daarom moeten we die bottleneck wegwerken. Om de doelstelling van de haven te realiseren moet men de bedrijven overtuigen om het spoor te gebruiken, maar daarvoor moet het spoor aantrekkelijk zijn en voldoende capaciteit bieden. Het moet ook aantrekkelijk zijn qua prijs om de switch te maken. De files op de Antwerpse ring kosten dagelijks veel geld voor de economie. Als men die wil oplossen, is er meer goederenspoorvervoer nodig. De haven telt ook heel wat petrochemische bedrijven. Voor hen is het spoor het veiligste vervoermiddel”, onderstreept Baeken.

Volgens hem doen de MER-deskundigen hun werk en verdient dat alle begrip. “Het is belangrijk dat er een breed maatschappelijk draagvlak is. Voor alles is er een oplossing. Wij zijn dan ook positief gestemd en willen dit project zeker gerealiseerd zien”, besluit hij. Bij het indienen van de bouwaanvraag eind vorig jaar werd nog vooropgesteld dat het project in een ideaal scenario klaar zou zijn tegen 2026. Het zal dus zeker later zijn.

Koen Heinen