Lydia Peeters bereid bevrachters te betrekken bij binnenvaartbeleid

De Belgische federatie van binnenvaartbevrachters BFTB is vragende partij voor een Vlaams, zoniet federaal overlegcomité voor de binnenvaart. Zij hebben daarover binnenkort overleg met Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

De BFTB hield haar algemene statutaire ledenvergadering woensdag in Antwerpen. Daar zei voorzitter Willy Pierre dat de bevrachters vragende partij zijn voor een overlegcomité voor de binnenvaart, hetzij Vlaams of federaal, omdat zij als nationale organisatie momenteel nergens bijhoren en gehoord worden.

“Nochtans brengen de bevrachters miljoenen tonnen lading voor de binnenvaart aan en zijn zij bij uitstek verbindende partij tussen verlader, de ontvanger van de goederen en de binnenvaart zelf. Bij uitbreiding zelfs bij elke stakeholder in de binnenvaart”, zegt Philip Cornelis, ondervoorzitter van de BFTB en manager barge freighting bij Lalemant in Gent.

Lobbyen

“We lobbyen via verschillende kanalen, zowel bij het kabinet van minister Lydia Peeters als bij de FOD Mobiliteit, De Vlaamse Waterweg enzovoort om zo snel mogelijk een overlegplatform voor de binnenvaart op te richten ofwel voor Vlaanderen of nationaal”, zegt hij.

Commissie Binnenvaart

“In Wallonië bestaat er al jaren een ‘Comité de Concertation de la Navigation Intérieure’ waarin alle stakeholders ‘binnenvaart’ vertegenwoordigd zijn en in Vlaanderen was er ‘Promotie Binnenvaart’, dat werd opgeheven door  voormalig Mobiliteitsminister Ben Weyts. Op federaal niveau bestond er een Commissie Binnenvaart (CB), maar sinds de liberalisering in 1998 is die praktisch niet meer samengekomen. Met de wet van 2014 over bevrachting en prijsvorming, diende een nieuwe CB te worden samengesteld. Dat is nog steeds niet gebeurd. Ondertussen werd de bewuste wet van 2014 ook opgeheven en de oprichting van een CB wettelijk vastgelegd in het nieuwe Belgische Scheepvaart Wetboek. Het is nu wachten op de uitvoeringsbesluiten”, legt de voorzitter de situatie uit.

“Er moet een overlegcomité komen waarin zowel bevrachters, verladers, overheden, het VBO en de schippersbonden evenredig vertegenwoordigd zijn. Momenteel is het allemaal te versnipperd en niet gestructureerd. Wij zijn als een van de weinige binnenvaartorganisaties federaal en kunnen nergens bij aansluiten. Er is de Federatie Belgische Binnenvaart, het overkoepelend orgaan van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen en enkele Waalse binnenvaartorganisaties, maar ook daar is nooit overleg met alle betrokken partijen samen. Wij hebben de indruk dat iedereen naast elkaar praat en dat er geen forum is waar alle stemmen kunnen gehoord worden op een evenredige manier en waar ook oog is voor Europese beslissingen”, zegt Cornelis.

Overleg gepland

Op het kabinet van minister Lydia Peeters bevestigt woordvoerder Philip De Hollogne dat er binnenkort overleg plaatsvindt. “Er is binnenkort een overleg gepland met de BFTB en de Vlaamse administratie. De minister wil de bevrachters betrekken bij het binnenvaartbeleid om maximaal in te zetten op de modal shift”, aldus de woordvoerder.

Koen Heinen