Lineas: “Halvering rijpadkosten sorteert direct effect op modal share”

De tariefvermindering met 4% voor spoorgoederenvervoer, die vanaf 2021 zou ingaan, zou volgens spooroperator Lineas alleen positief zijn voor lange afstanden. Het korteafstandsvervoer en rangeren wordt duurder en helpt de modal shift niet vooruit.

Vorige vrijdag keurde de ministerraad een ontwerp koninklijk besluit goed voor een nieuwe berekeningsformule voor de vergoeding voor het gebruik van het spoornet. Die nieuwe berekening zal volgens het kabinet van federaal minister van Mobiliteit François Bellot voor een prijsdaling met 4% voor het goederenvervoer zorgen. De daling zou ingaan vanaf 2021.

Weinig transparante kostenverhoging

Spooroperator Lineas kon maandag niet onmiddellijk reageren op de kostenvermindering omdat hij nog niet op de hoogte was van de beslissing van de ministerraad. Nu reageert het spoorbedrijf wel.

“De globale tariefvermindering lijkt op het eerste gezicht positief voor het goederenvervoer. Helaas verbergt de nieuwe formule een weinig transparante kostenverhoging voor goederentransport over het spoor voor korte afstanden, rangeringen en bundelbewegingen. Alleen lange afstandsvervoer wordt goedkoper”, zegt de woordvoerster van het bedrijf.

Helpt modal shift niet

Lineas heeft van een modal shift naar het spoor een van de speerpunten van zijn activiteiten gemaakt. Vorig jaar ondertekende het samen met een coalitie van Europese spooroperatoren het manifest Rail Freight Vision 2030. Daarmee beogen de operatoren een verdubbeling van het spooraandeel in de modal split in Europa. In het manifest dringen ze onder meer aan op een verlaging van de spoorpadvergoeding. Onlangs herhaalde Geert Pauwels, CEO van Lineas, die oproep tijdens een ontbijtsessie van Flows.

“De aanpak van de Belgische overheid staat haaks op de grote nood in de huidige mobiliteitsproblematiek om vervoer ook op middellange en korte afstanden aantrekkelijker te maken om zo volumes van de weg naar het spoor te kunnen verschuiven. De competitiviteit met de vrachtwagen op korte afstanden is al zeer moeilijk. Deze kostenverhoging helpt de modal shift niet”, benadrukt Lineas.

Buurlanden

De spooroperator verwijst naar de buurlanden Duitsland en Nederland waar de rijpadkosten werden gehalveerd. “Dat heeft een onmiddellijk effect gehad op de competitiviteit van het spoor en de modal share. Een halvering van de rijpadkosten in België zou hetzelfde effect hebben. Tegelijk dient men de kostenvermindering transparant te spreiden voor alle rijpaden”, besluit Lineas.

Koen Heinen