Lijst uitzonderingen kilometerheffing wordt (iets) minder kort

De lijst van voertuigen die buiten het toepassingsgebied vallen van de kilometerheffing voor vrachtwagens wordt licht aangepast. Er zijn momenteel onderhandelingen hierover aan de gang tussen de drie gewesten. Dat heeft Flows uit goede bron vernomen.

In de decreten die de drie gewesten hebben gestemd, zijn expliciet een aantal categorieën van voertuigen vrijgesteld van tolheffing. Die lijst is kort: het gaat om voertuigen die uitsluitend gebruikt worden door defensie, de brandweer, de politie en medische diensten. Ook enkele zeer specifieke categorieën zijn vrijgesteld, evenals voertuigen voor personenvervoer zoals personenwagens, bussen, campers, enzovoort.

Dit betekent dat volgens de huidige regelgeving alle andere voertuigen boven de 3,5 ton onderhevig zijn aan de kilometerheffing. Dat zijn dus niet alleen voertuigen voor zuiver goederentransport, maar ook de vuilniswagens van de gemeenten, wat in Brussel veel zal kosten vermits de gewest- en gemeentewegen er onderworpen zijn aan een hogere heffing. Verder ook de vrachtwagens van de openbare diensten, vrachtwagens van manèges voor paardenvervoer, en meer.

Lijst herbekeken

Blijkbaar is de wetgever iets te voortvarend geweest, want momenteel wordt de lijst van voertuigen die niet onderhevig zijn aan de heffing heronderhandeld, zo hebben wij vernomen.

De uitzonderingen zouden betrekking hebben tot zware voertuigen die ‘as such’ geen goederen vervoeren. Dat kunnen bijvoorbeeld mobiele kranen zijn of betonpompen. Vrachtwagens voor kranenvervoer of betonmolens zouden dan wel in het toepassingsgebied blijven.

Of ook andere weggebruikers zoals markt- en foorkramers, manège-vrachtwagens, ... mogelijks ook in de lijst van uitzonderingen worden opgenomen, kon onze bron niet zeggen.

De nieuwe lijst van uitzonderingen zou nog voor januari klaar zijn. Deze ‘verduidelijking’ zou wel een wijziging van de decreten inhouden, maar blijkbaar hoeft slechts één gewest een decreetwijziging te stemmen. Die uitzonderingen worden dan de facto in de andere gewesten van toepassing.