Liefkenshoektunnel breekt record: 10 miljoen voertuigen in 2017

De Liefkenshoek-toltunnel reeg ook in 2017 de records aan elkaar, met voor het eerst mer dan 10 miljoen voertuigen. Maar het verzadigingspunt lijkt bereikt.

De tijd dat de Liefkenshoektunnel gold als een goedbewaard geheim voor wie de Antwerpse Ring wou vermijden, is definitief voorbij. Dat mag de bijzonderste conclusie zijn van de recentste cijfers die de nv Tunnel Liefkenshoek prijsgeeft. Het verkeer in de tunnel nam in 2017 globaal toe met 12 procent, met een meer uitgesproken groei bij de personen- en bestelwagens ten opzichte van het klassieke vrachtvervoer. Mobiliteitsperikelen zoals de beruchte 'knip' in de Leien deden de populariteit van de Liefkenshoektunnel nog toenemen. 

Vaker tolvrij 

Die knip is niet de enige verklaring voor de toename van het verkeer in de tunnel. Daarbij moet immers worden opgemerkt dat het aantal momenten met schaduwtol, uitzonderlijke omstandigheden waarbij de tunnel voor de gebruikers tolvrij is en de overheid de tolgelden bijpast, bijna verdubbeld is tot 39, goed voor zo'n 116 tolvrije uren. Als er meer verkeer door de tunnel kwam, is dat dus ook omdat het er van overheidswege naartoe werd geloodst omdat elders op het Antwerpse wegennet calamiteiten waren. Een voorbeeld: de drukste dag in de Liefkenshoektunnel was 22 november, de dag waarop de R1 muurvast zat door een grote vlek taaie silicone op het wegdek. Die dag slikte de tunnel 52.458 voertuigen. Het aantal ongevallen in de tunnel bleef stabiel op 14.

Stilstaan tegen betaling

De files op het tolplein en in de tunnel verdriedubbelden wel, tot 808 uur in totaal. "De verzadiging van de tunnel is een feit", zegt operationeel directeur Marc Persoon. "We kunnen steeds minder onze rol als laatste redmiddel spelen. Alleen door een betere spreiding van de verplaatsingen kan nog capaciteit gewonnen worden. We merken wel dat de aangroei van het verkeer in de tunnel vertraagt. Het publiek is niet bereid om tegen betaling stil te staan."

Michiel Leen