Ladingdieven in België opnieuw iets actiever in 2018

Het aantal ladingdiefstallen in België veerde vorig jaar weer op. Er kon wel meer gestolen lading gerecupereerd worden en de totale waarde van de gestolen goederen lag beduidend lager, zegt loss adjuster Wim Dekeyser.

Bij gebrek aan betrouwbare statistieken over transportcriminaliteit maakte international loss adjuster Wim Dekeyser bvba een balans op van de ladingdiefstallen in België vorig jaar. Hij deed dat op basis van zijn eigen cijfers met betrekking tot grotere dossiers. Die cijfers weerspiegelen niet alle verliezen, maar zijn volgens het bedrijf wel “representatief genoeg om een totaalbeeld van de problematiek aan te geven”.

Uit die deelanalyse blijkt dat het aantal ernstige voorvallen opnieuw toenam. Na de daling naar het laagste peil in minstens zes jaar in 2017, was in 2018 sprake van een stijging van zo'n 10%. Dat staat voor een zestigtal grote dossiers bij de expert en privédetective.

Het goede nieuws was dat de financiële verliezen een pak lager kwamen te liggen dan in 2017 (maar de resultaten voor dat jaar waren vertekend door één heel zwaar geval). Het eindresultaat lag toch nog hoger dan in 2016. Precieze cijfers geeft Dekeyser niet.

Onbeveiligde parkings

De ladingdieven waren in 2018 bijzonder actief in januari en november en sloegen het vaakst hun slag op woensdag. In 2017 was vrijdag de gevaarlijkste dag, in 2016 was dat de donderdag.

Henegouwen torent in de cijfers per regio hoog uit boven de provincies Antwerpen, Limburg en Luik. West- en Oost-Vlaanderen zijn de minst getroffen regio’s.

Niet-beveiligde parkings blijven het geliefkoosde actieterrein van ladingdieven. De helft van de diefstallen vindt daar plaats, wat wel minder is dan in de twee voorgaande jaren. Maar ook gesloten bedrijfsterreinen (12%), magazijnen (7%) en zelfs beveiligde parkings (3%) schrikken hen niet af. Ze gingen wel minder aan de haal met afgekoppelde trailers (8%).

Voedingswaren en drank, auto-onderdelen en elektronische toebehoren zijn de meest begeerde goederen.

Fake carriers

Vervoerders én verladers laten zich bovendien nog af en toe vangen door fraude. Het fenomeen van ‘fake carrier fraud’ – waarbij partijen zaken doen met malafide partners die zichzelf onder een valse en vaak wisselende identiteit als transporteur in de markt zetten – vertegenwoordigt nog altijd 15% van het aantal dossiers.

Daarmee schoot die categorie weer omhoog naar het peil van 2016 (16%) na een fikse vermindering in 2017 (8%). Met die negen gevallen in 2018 was wel een fors hoger bedrag van 1,9 miljoen euro gemoeid. Dat fenomeen piekte in 2012 op 31 gevallen, die samen amper iets meer gestolen waarde vertegenwoordigden.

Een Roemeense bende slaagde er bijvoorbeeld in voor zo'n 1 miljoen euro aan lading in verschillende zendingen te verduisteren. Het goede nieuws is dat die bende kon worden opgerold en 95% van de verdwenen goederen werd teruggevonden.

Roemenië, Tsjechië en Bulgarije komen bij fake carriers het vaakst in beeld als land van herkomst. Oekraïne lijkt aan een opmars bezig.

Opvallend: in België werkten de fake carriers lang niet altijd langs de klassieke weg van de vrachtbeurzen. Ze klopten in verschillende gevallen rechtstreeks bij opdrachtgevers aan.

Meer preventie en samenwerking nodig

“Meer dan de helft van alle diefstallen zou voorkomen kunnen worden door een of andere vorm van preventie”, dixit Dekeyser. Beveiligde parkings zijn daar het beste voorbeeld van.

Ladingdiefstal blijft een duidelijk internationaal getinte vorm van criminaliteit. Wanneer lading teruggevonden wordt, is dat in de helft van de gevallen buiten de eigen landsgrenzen. “Dat onderstreept nog maar eens de nood aan internationale samenwerking in de bestrijding van transportcriminaliteit”, benadrukt de expert.

Buitenland

In Duitsland is sprake van een zesduizendtal ladingdiefstallen per jaar, naar schatting goed voor zo maar eventjes 2 miljard euro in waarde. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gaat het telkens om zo’n drieduizend incidenten op jaarbasis.

Ook Belgische verzekeraars zijn het slachtoffer van incidenten in het buitenland, stipt Dekeyser aan. Die verliezen liggen “minstens even hoog” als die in België, zegt hij.

Dekeyser betreurt dat transportcriminaliteit nog altijd te weinig prioriteit krijgt van politie en justitie, al bewijst België in 2018 dat zij op nationaal niveau wel aanzienlijke successen kunnen boeken.

Jean-Louis Vandevoorde