Kostprijs Belgisch wegvervoer stijgt met 6% in 2019

In het nationale wegtransport stijgt de kostprijs volgend jaar in België met zo’n 6%. Dat komt omdat het Instituut Transport en Logistiek België de congestiekost nu in zijn prognose incalculeerde. Ook de kost van transport op Duitsland stijgt met 6%.

Het Instituut Transport en Logistiek België (ITLB), dat de marktevolutie observeert, publiceerde zopas zijn prognose voor 2019. De verwachte stijging van de kostprijs is veel groter dan andere jaren. “Dat komt vooral omdat wij op vraag van de vervoerders voor het eerst de kost van de congestie hebben geïntegreerd. Daarbij hielden we rekening met een daling van de gemiddelde snelheid met 2 km/u naar elke bestemming toe”, duidt Bernadette Lenotte, bij het ITLB verantwoordelijk voor de kostprijsindexen.

In het nationale vervoer stijgt de kostprijs volgend jaar met iets meer dan 5,5% en met zelfs bijna 6,4% in het stukgoed. Maar ook in het internationaal vervoer verwacht het ITLB een forse stijging, met 4,20% gemiddeld. Dat is de som van kostprijsverhogingen met +4,42% op Frankrijk, +3,60% op Italië, +3,83% op Spanje en zelfs +6,08% op Duitsland. “Dat laatste is vooral te wijten aan de sterke stijging van de Duitse kilometerheffing op 1 januari 2019”, zegt ze.

“Overigens hebben we ook rekening gehouden met de indexatie van de kilometerheffing in het Waalse gewest. De tarieven gaan er met 2,3% omhoog op 1 januari 2019. Deze prognose houdt daarentegen geen rekening met de indexatie in juli 2019 in Vlaanderen en in Brussel, omdat dat percentage vandaag nog niet gekend is”, voegt Lenotte toe.

Loonindexatie en tolgelden

Andere factoren die de kostprijs volgend jaar doen stijgen, zijn:

- een loonindexatie van 2,10% op 1 januari 2019, en een indexatie van de verblijfskosten en de aanpassing van de ARAB-vergoeding.

- een gemiddelde verhoging met 1,60% van de tolgelden op de autowegen in Frankrijk (voorzien voor 1 februari), en in Italië en Spanje; een veronderstelde verhoging van de tarieven voor de Frejustunnel.

- een stijging van de aankoopprijzen met de inflatievoet zoals berekend door het Planbureau, namelijk 2,1%.

Diesel

“Op een punt is het natuurlijk koffiedik kijken: de evolutie van de dieselprijs. In het nationale vervoer hebben we die geschat op +2,78%. Dit berekenen we op basis van de gemiddelde evolutie van de laatste vijf jaar” zegt ze nog. Daarom geeft het ITLB ook een prognose voor de kostprijsevolutie zonder de dieselprijs in te calculeren.

In dat geval zijn de stijgingen de volgende: nationaal algemeen +4,89%, nationaal stukgoed +5,93%, Duitsland +6,07%, Frankrijk +3,70%, Italië +3,40%, Spanje +3,61% en standaard internationaal vervoer +3,94%.

“Dit zijn natuurlijk algemene inschattingen. Elke transporteur heeft eigen kenmerken die zijn specifieke kostprijs beïnvloeden. Maar met deze prognoses kan hij wel tijdens onderhandelingen zijn positie staven aan de hand van objectieve cijfers”, zegt Lenotte nog.

Philippe Van Dooren