Km-heffing: Wallonië hanteert zelfde tarieven als Vlaanderen (update)

De Waalse regering heeft de tarieven bepaald van de kilometerheffing op de Waalse wegen. Ze zullen dezelfde zijn als in Vlaanderen. Ook het wegennet is gedefinieerd: er wordt 300 km toegevoegd aan het Eurovignet netwerk.

De tarieven zullen variëren van 7,4 tot 20 eurocent, naargelang het gewicht en de vervuiling, met een basistarief van 11,3 cent. Met de eenvormigheid komt de Waalse regering tegemoet aan een vraag van de sector, stelde minister van Begroting Christophe Lacroix donderdag bij de bekendmaking van de tarieven.

De kilometerretributie zal geheven worden op de 1.930 kilometer van het huidige Eurovignetnetwerk, alsook op 300 kilometer gewestwegen om sluipverkeer tegen te gaan. Hierdoor komt men uit op circa 400 kilometer minder dan het ‘worst case’-scenario dat woensdag de ronde deed.

De vervoerders hoopten echter dat, net als in Vlaanderen, het tolplichtig netwerk beperkt zou blijven tot het Eurovignet-netwerk en dat het sluipverkeer pas zou bestreden worden indien het zich voordeed.

Inkomsten en compensaties

De Waalse regering rekent op 200 tot 220 miljoen euro inkomsten per jaar. Dat geld zal volledig naar het onderhoud van het wegennet gaan, aldus Lacroix. Dat is ook logisch, want in Wallonië is de heffing een retributie die gaat naar de de openbare maatschappij die de hoofdwegen beheert en onderhoudt (Sofico). Het is er dus geen taks, die naar de algemene middelen gaat. 

Over de compensaties en het budget dat daarvoor is voorzien, zegt de Waalse regering nog zeer weinig, omdat de onderhandelingen hiervover met de sectoren nog moeten beginnen. Minister-president Paul Magnette wil nog niet al zijn kruit verschieten.

Toch kan men al vermoeden in welke richting ze zullen gaan. Volgens Begrotingsminister Lacroix heeft de economische impactstudie van de UCL getoond dat in Wallonië voornamelijk twee sectoren door de kilometerheffing getroffen zullen worden. Dat zijn de steengroeven en de agrovoedingssector in ruime zin.

Hij stelde dan ook ‘dat de Waalse regering hem heeft belast om onderhandelingen te starten met de sectoren om te zien hoe men hen kan begeleiden met fiscale maatregelen'. Het ziet er naar uit dat hij dus zal onderhandelen met de transporteurs zelf, maar ook met een aantal specifieke sectoren, zoals de melkproductie, de bieten- en de aardappelteelt, de brandstoffenbelevering, de steengroeven en dergelijke meer.

Ook naar andere dan de transportsector?

Dit zou er op kunnen wijzen – maar dat is speculatie van onzentwege – dat de Waalse regering de sectoren zal helpen waar het doorrekenen van de kilometerheffing het meest pijn zal doen. Voor bedrijven actief in hoogwaardige producten heeft een verhoging van de transportprijs een vrij verwaarloosbare impact, maar voor producenten van basisproducten is dat het tegenovergestelde. Met andere woorden zou het kunnen dat de Waalse regering omstandigheden wil scheppen die het doorrekenen vergemakkelijken.

Wat hier ook op kan wijzen is het feit dat de inkomsten van de heffing in Wallonië naar het onderhoud van de wegen moeten gaan (terwijl ze in Vlaanderen en Brussel naar de algemene middelen gaan). Compensaties moeten dus uit de algemene begroting komen, zonder dat die door de retributie gespekt wordt. Door de getroffen sectoren zelf te helpen, en niet de transportsector in zijn geheel, kan men de bedragen lager houden. Maar dit is zoals gezegd een mogelijke gedachtenpiste.

Geen kilometerheffing voor auto’s

Op één gebied verschillen Vlaanderen en Brussel grondig van Wallonië: een mogelijke invoering van een kilometerheffing voor personenwagens. Terwijl minister Weyts zegt dat dit onderwerp in de volgende legislatuur op de agenda zal geplaatst worden, zei Lacroix hierover: ”Het is neen, driemaal neen”.

Dit betekent dat in de gegeven omstandigheden een mogelijk intergewestelijk akkoord over een toekomstige heffing onderwerp zo goed als onbereikbaar wordt.

Van alle voertuigen die in Wallonië rondrijden, is volgens de Waalse regering 88% buiten het gewest ingeschreven. Daarvan heeft 44% een buitenlandse nummerplaat.