Klimaatplan Timmermans: kilometerheffing in heel Europa

Uit een gelekt klimaatplan blijkt dat Eurocommissaris Frans Timmermans, bevoegd voor Klimaatbeleid, een kilometerheffing in heel Europa wil invoeren. Volgens de transportsector verandert dat weinig aan de huidige situatie.

Frans Timmermans stelt zijn Klimaatplan voor op 11 december, maar de Nederlandse tv-zender NOS kon het al inkijken. Zo blijkt dat de Eurocommissaris een kilometerheffing in heel Europa wil invoeren. Daarnaast wil hij driekwart van het wegvervoer overhevelen naar spoor en binnenvaart. Wegvervoer zal in de toekomst bovendien emissierechten moeten kopen.

Niet aangesproken

In een reactie op de plannen zegt Lode Verkinderen van transportfederatie TLV zich als sector niet aangesproken te voelen. “Dit onderwerp is geen verrassing. Vrachtwagens betalen al een kilometerheffing in België en Duitsland. In Nederland komt ze er ook. In andere landen die voor concessies gekozen hebben, wordt tol betaald”, zegt hij. Verkinderen vraagt zich ook af of die bepaling voor alle voertuigen zal gelden.

“Op het vlak van efficiëntie van elke liter diesel of gas doet de transportsector het goed in tegenstelling tot personenwagens die meestal maar voor 20% gevuld zijn. Het individueel vervoer is verantwoordelijk voor de meeste CO2-uitstoot. Het is een aanfluiting van de realiteit om alleen het goederenvervoer met de vinger te wijzen”, zegt hij.

Accijnzen

Emissierechten voor het wegvervoer vindt hij ook niet de juiste piste. “Het biedt het voordeel dat je de uitstoot kan afkopen. Anderzijds brengt het heel wat administratie met zich mee. Een aantal eminente hoogleraren heeft bovendien al aangetoond dat via de accijnzen de externe kosten al meer dan gedekt zijn. Daaruit zou je kunnen opmaken dat de maatregel niet tot hoofddoel heeft om het gedrag aan te passen, maar dat die eerder bedoeld is om de staatskas te vullen. In die logica gaan wij niet mee. We zitten in een extreem competitieve markt en daarom moet elk alternatief leefbaar zijn voor de sector. De sector is 100% b2b en of het nu elektrisch is of waterstof, voor de klant mag de rekening niet hoger zijn”, besluit hij.

Hoe verwezenlijken?

Bij transportfederatie Febetra vraagt woordvoerster Isabelle De Maegt zich af hoe de Eurocommissaris driekwart van het wegvervoer naar spoor en binnenvaart denkt over te hevelen. Volgens haar zal een kilometerheffing in heel Europa ook niet veel aan de huidige situatie veranderen. “In veel landen is het er al of komt het er nog."

Wat de emissierechten betreft, zegt ze eveneens dat het wegvervoer via de accijnzen al een forse bijdrage levert. “Als de kosten verder verhogen, zullen die doorgeschoven worden naar de klant”, besluit ze.

Niet minder vrachtwagens door kilometerheffing

Volgens Michaël Reul van transportfederatie UPTR zorgt de kilometerheffing niet voor minder vrachtwagens. “Sinds de invoering van de kilometerheffing in België hebben vrachtwagens 6% meer kilometers gereden”, zegt hij.

Kilometerheffing is bovendien een duur systeem. “Zo’n systeem kost een fortuin. In België bedraagt de operationele kost 1,6 miljard euro. Het meest logische en meest milieuvriendelijke zijn de accijnzen op brandstof. Hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt”, besluit hij.

Koen Heinen