Kilometerheffing: mobiliteitsraad MORA woedend op Vlaamse regering

De Vlaamse regering hanteert onwaarheden om het programmadecreet over de kilometerheffing voor vrachtwagens te wijzigen, zegt de Mobiliteitsraad. Ze rekent op het Vlaams Parlement om minister van Begroting Diependaele terug te fluiten.

Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele had aan MORA (Mobiliteitsraad voor Vlaanderen) advies gevraagd over een grondige bijsturing van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Dat advies was vernietigend, omdat de wijziging niet beleidsmatig onderbouwd was en niet bijdraagt aan het sturen van de mobiliteit.

“In de memorie van toelichting over het Programmadecreet 2020 is een repliek opgenomen op ons advies. En we moeten vaststellen dat een aantal elementen uit dat advies verkeerdelijk worden aangewend ter onderbouwing van het programmadecreet. Dat maakt ons kwaad, want het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Een minister mag ons advies naast zich neerleggen, daar kunnen we vrede mee nemen. Maar dit is Orwelliaanse newspeak”, zegt secretaris-generaal Frank Van Thillo.

Foutieve voorstelling

Volgens hem wordt het advies verkeerd geciteerd. Drie negatieve argumenten worden voorgesteld alsof MORA ze wel steunt. Vooral de voorgenomen halvering van de kilometerheffing voor de laagste categorie – tussen 3,5 en 12 ton – wordt foutief voorgesteld. MORA is tegen die maatregel die wordt voorgesteld als het tegengaan van de ‘camionettisering’. “Als de kilometerheffing wordt verhoogd, dan moet dat lineair gebeuren, voor de drie gewichtscategorieën. De heffing verlagen voor de bestelwagens zou het onmogelijk maken om te evolueren naar een slimmere, meer mobiliteitssturende en eerlijkere kilometerheffing”, zegt Van Thillo.

MORA heeft daarom op eigen initiatief aan minister Diependaele een aanvullend advies gestuurd, wat zeer uitzonderlijk is. De Mobiliteitsraad hoopt dat de begrotingscommissie van het Vlaams Parlement of het parlement zelf in plenaire zitting de minister zal terugfluiten.

Philippe Van Dooren