Kanaal Donau-Sava moet TEN-T-netwerk uitbreiden

Tijdens een meeting van de Europese federatie van binnenhavens EFIP in het Kroatische Vukovar is het project van een kanaal tussen de Donau en de Sava ter sprake gekomen. Het kanaal moet de westelijke Balkan aansluiten op het TEN-T-netwerk.

Tijdens de meeting van het Executive Committee van EFIP in Kroatië stond onder meer een open sessie in verband met het ontsluiten van het potentieel van de Donau op het programma. De Donau loopt over een afstand van 137,5 kilometer op Kroatisch grondgebied. Eén van de elementen die kan bijdragen tot een betere ontsluiting van de rivier is het project voor een Donau-Savakanaal. Het idee voor dit kanaal gaat terug tot 1737 maar staat sinds enkele jaren terug op de Europese agenda.

Het kanaal heeft een lengte van 61 kilometer en moet Vukovar op de Donau verbinden met Samac op de Sava-rivier. Momenteel ontmoeten beide rivieren elkaar bij de monding van de Sava in Belgrado (foto). Met het kanaal zou de vaarroute stroomopwaarts met 400 kilometer en stroomafwaarts met 90 kilometer ingekort worden.

Het kanaal is een van de belangrijkste projecten voor de Kroatische regering voor de komende jaren. Volgens de lokale overheden kan het een extra impuls geven aan de economie in de regio door het ontwikkelen van nieuwe havens langs het kanaal. Het zou bovendien bevorderlijk zijn voor de politieke samenwerking met niet-EU landen zoals Bosnië-Herzegovina en Servië. Verder zou het ook een belangrijk irrigatiefunctie hebben, waardoor zo’n 30.000 hectare extra landbouwgrond en nieuwe bossen zouden ontstaan.

Donau

Petar Margic, directeur-generaal van de Donau Commissie wees erop dat een van de voorwaarden voor de realisatie van het kanaal, de goede bevaarbaarheid van de Donau is. Om het volle potentieel van de Donau te kunnen benutten, moeten er volgens hem een drietal obstakels uit de weg geruimd worden. In eerste instantie is dat het gebrek aan investeringen door het verdwijnen van de staalindustrie langs de rivier.

Daarnaast zijn er de vele infrastructurele bottlenecks. Alleen al in Hongarije zijn dat er volgens Margic 56. Tot slot is er het gebrek aan politieke wil bij de lokale overheden die elk verantwoordelijk zijn voor hun deel van de rivier. Margic is er echter van overtuigd dat het Donau-Savakanaal de regio een positieve boost kan geven. De bouw van het kanaal zou in de eerste plaats al voor 3.000 jobs zorgen.

Het kanaal zal zowel Kroatië als Bosnië-Herzegovina een betere toegang bieden tot de Donau. Door het internationale en langeafstandskarakter van de Donau zal de hele regio voordeel kunnen halen uit het project.

De havenautoriteiten van Vukovar willen de komende maanden dan ook gebruiken om het project op internationaal, Europees en nationaal niveau te promoten.