Jarige tankvaartcoöperatie CITBO staat voor grote klimaatuitdaging

De ‘Corporation Inland Tanker Barge Owners’ (CITBO) in Antwerpen bestaat vijf jaar. De grootste uitdaging voor de toekomst is de aanpassing aan het veranderende klimaat, dat een rechtstreekse impact heeft op de markt, zegt directeur Alain Devos.

CITBO werd in 2013 opgericht door zes vennoten/leden en telt ondertussen een zestigtal schepen met een totale tonnage van 200.000 ton. “De oprichting was geen eenvoudige opdracht binnen een sector waarin geen cultuur van samenwerking heerst”, zegt directeur Alain Devos.

Atypisch

“Wij zijn een atypische coöperatie omdat, zoals gebruikelijk bij andere binnenvaartcoöperaties, het bevrachten op zich niet tot de kerntaak behoort. De vennoten/leden werken naar eigen inzicht met de gekende bevrachters”, legt Devos uit.

Het feit dat de coöperatie streeft naar een ledenbestand dat bestaat uit eenzelfde type binnenvaartondernemer, zorgt voor een homogene groep met dezelfde belangen. “De bijdragen van de leden aan het algemeen belang ondersteunen tegelijkertijd hun eigen belang”, zegt hij

Commerciële organisatie

Naast louter economische aspecten worden binnen de coöperatie een aantal thema’s behandeld die van gemeenschappelijk belang zijn voor de leden. “Een van die gemeenschappelijke thema’s is het verzamelen en delen van kennis, zowel intern als extern. Bij de vennoten/leden zit namelijk een waardevolle bron van ervaring en ondernemerschap die nuttig is voor anderen. Door met CITBO cruciale kennis te bewaren en actuele zaken op te volgen, groeit ook de visie van de ondernemers”, onderstreept Devos. Andere actuele thema’s zijn onder meer ‘vergroening en innovatie’, vertegenwoordiging, regelgeving, veiligheid en certificering. In de toekomst dienen zich nog nieuwe thema’s aan zoals digitale informatie en autonoom varen.

Deze kennisbundeling uit zich bovendien in concrete samenwerkingsprojecten. “Een voorbeeld van zo’n project dat binnen CITBO ontstaan is, is het samenbrengen van schepen van verschillende scheepseigenaars onder een operationele aansturing. Ze opereren als individuele scheepseigenaars maar met het schaalvoordeel van een rederij”, verduidelijkt Devos. Ook collectieve aankopen dragen daartoe bij.

Marktwerking

CITBO verzamelt anonieme data van zijn vennoten/leden en verwerkt die in een rapport dat een overzicht van de markt geeft. “We analyseren, discussiëren en creëren hypothesen om bepaalde omstandigheden zoals incidenten, waterstanden, enzovoort te kaderen. Het klimaat heeft een enorm effect op de binnenvaart en in het bijzonder op de tankvaart als je kijkt naar de afhankelijkheid van de Rijn. Het is meteen duidelijk hoe cruciaal het milieu is voor deze duurzame sector. Dat vertaalt zich in rechtstreekse effecten op de markt, waar wij zoveel mogelijk inzicht in willen krijgen. Het zal voor de binnenvaart en beheerders van de vaarwegen een serieuze uitdaging worden om zich aan te passen aan een veranderend klimaat”, onderstreept Devos.

Koen Heinen