Jaarlijks 15% groei verwacht voor Nieuwe Zijderoute

Het containervervoer tussen Europa en China via de Nieuwe Zijderoute zal in de komende tien jaar jaarlijks met bijna 15% groeien. In het beste scenario zal de trafiek evolueren van 141.000 teu in 2016 naar maximaal 742.000 teu in 2027.

De internationale consultinggroep Roland Berger en de internationale spoorunie UIC onderzochten de opportuniteiten van de Euraziatische spoorcorridor voor de vrachtsector. Voor de komende tien jaar wordt een jaarlijkse groei met 14,7% van de containervolumes op de route verwacht. Ze gingen daarbij uit van een ‘best case' en een ‘worst case’ scenario. In het beste geval zal het volume groeien tot 742.000 teu. Als de omstandigheden tegen zitten kan de groei beperkt blijven tot 437.000 teu, zo blijkt uit het onderzoek. Zowel de noordelijke route via Rusland en Kazachstan als de zuidelijke route via Turkije en Iran werden daarbij in beschouwing genomen.

Beslissende factoren

Om de maximale groei te realiseren, moet volgens de onderzoekers aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten operatoren en spoormaatschappijen voornamelijk focussen op de operationele efficiëntie en een klantvriendelijke productontwikkeling. Het potentieel zit in een sterke consolidatie en een betere operationele balans. Verladers verwachten een betrouwbare dienstverlening en betere communicatie over aankomsttijden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er voornamelijk op de Europese spoorcorridors nog grote uitdagingen zijn op het vlak van harmonisering. Procedures aan de grensovergang met voornamelijk Polen duren te lang en operatoren moeten er van locomotief en treinbestuurder wisselen omdat de standaarden per land verschillen. Daardoor stijgen de kosten.

Op de zuidelijke route via Turkije en Iran wordt momenteel hard gewerkt aan de nodige infrastructuur. Voorlopig is daar nog geen sprake van regelmatige verbindingen.

Congres

Op 26 oktober organiseert Flows in samenwerking met NT het congres ‘De Nieuwe Zijderoute’. Zaken die aan bod komen zijn de routes, capaciteit, veiligheid, betrouwbaarheid, risico’s, praktijkervaringen en concurrentie met andere modi.

Het congres richt zich tot logistieke professionals betrokken bij relevante supplychains.

Koen Heinen