Ingrijpende werken gedurende zes weken aan Antwerpse Noorderlaan

Vanaf dinsdag 23 april wordt het wegdek van de Noorderlaan in de haven van Antwerpen vernieuwd. De werken nemen zes weken in beslag. Het verkeer zal zoveel mogelijk langs de werf passeren. Richting Antwerpen wordt het wel via de A12 omgeleid.

Het wegdek van de Noorderlaan in de haven is versleten en aan vernieuwing toe. Om de hinder te beperken, wordt de weg in twee delen aangepakt. Van halverwege het kruispunt met de Treurenborg tot aan Donk Molenbergnatie, over een afstand van 400 meter, zijn de werken ingrijpend. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) breekt de onderfundering en fundering op en legt ze nadien terug aan. Daarna komt er een nieuwe asfaltlaag en worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Deze werken duren ongeveer zes weken.

Ook ter hoogte van het complex Ekeren wordt het wegdek vanaf de Ekersesteenweg in de richting van het noorden aangepakt. Hier is de herstelling minder ingrijpend en wordt voornamelijk de toplaag vernieuwd. Die werf moet op twee tot drie dagen afgerond zijn.

Verkeerssituatie tijdens de werken

Tussen Treurenborg en Donk Molenbergnatie pakt AWV eerst de rijstroken richting Antwerpen aan, vervolgens de rijstroken richting R2. Zo blijft er steeds één rijstrook over voor het verkeer.

Omdat er bij de vorige werken op de Noorderlaan tussen de Muisbroeklaan en Treurenborg file ontstond op de A12 met een terugslag tot op knooppunt Antwerpen-Noord (E19), besliste AWV om deze keer de toegelaten rijrichting om te draaien.

Dat betekent dat tijdens deze werken het verkeer van Antwerpen richting R2 via de N180 kan blijven rijden.

Wie naar het zuiden (richting Antwerpen) moet, wordt omgeleid via de A12 of via Treurenborg-Zomerweg. Deze laatste route is ook geschikt voor de havenvoertuigen die niet via de A12 mogen rijden.

De werken ter hoogte van het complex Ekeren worden in twee dagen uitgevoerd en zullen dus slechts kortstondig hinder veroorzaken. Het verkeer komende van de Noorderlaan en Ekeren (N114) zal op één rijstrook langs de werfzone moet rijden. Het verkeer dat de Noorderlaan wil blijven volgen, rijdt aan het einde van de werfzone via een tijdelijke doorsteek door de middenberm terug naar het daartoe voorziene vak.

Philippe Van Dooren