Île-de-France talmt met financieel engagement voor Seine-Nord

Tijdens de algemene vergadering van de vereniging ‘Seine-Nord Europe’ in Parijs, bleek dat de regio Île-de-France de enige betrokken regio is die zich nog niet financieel geëngageerd heeft voor het project. De werken zouden in 2017 starten.

De kostprijs van het kanaal Seine-Nord wordt op bijna 5,5 miljard euro geraamd. Europa heeft reeds zijn goedkeuring gegeven voor een eerste subsidieschijf van 980 miljoen euro voor de periode van 2016 tot 2020. Daarnaast moeten ook de Franse overheid (1 miljard euro) en de betrokken regio’s hun duit in het zakje doen. De regio Île-de-France is de enige die nog geen financiële toezegging heeft gedaan.

Voordelen

Volgens gedeputeerde Rémi Pauvros zal het erop aankomen om in de komende weken aan de gemeenschappen en verkozenen duidelijk te maken welke socio-economische en ecologische voordelen Seine-Nord zal opleveren, om ze over de streep te halen.

Ondertussen vragen de havens van Duinkerke, Rouen en Le Havre garanties voor hun competitiviteit en voor de modal shift op de Seine-as vooraleer het kanaal in gebruik genomen wordt.

Philippe Marini (foto), voorzitter van de vereniging 'Seine-Nord Europe', stelt voor om een interparlementaire groep op te richten bestaande uit Franse en Europese parlementariërs, die moet toezien op het vorderen van het project.

De ingebruikname van het kanaal is voorzien in 2023.