Hoogdag voor Wallonië met ingebruikname sluis Ternaaien en Trilogiport

De inhuldiging van de vierde sluis van Ternaaien en van het multimodale platform Trilogiport betekent een mijlpaal voor Wallonië. Beide projecten zijn van enorm belang voor zowel de ontwikkeling van de Waalse binnenvaart als voor de lokale economie.

Het was Koning Filip die de eer had om de verschillende kunstwerken deze voormiddag officieel in te huldigen. Naast een uitgebreide delegatie van de Waalse regering was ook de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, aanwezig. De sluis van Ternaaien (Lanaye) ligt immers op de grens met Nederland en vormt de verbinding tussen het Albertkanaal en de Maasroute richting Nederland.

Ternaaien

Beide projecten hebben alvast hun lange voortraject gemeen. In beide gevallen liep dat niet altijd over een leien dakje.

De werken aan de vierde sluis van Ternaaien gingen in juni 2011 van start. Het sluisdossier sleepte daarvoor echter al een tiental jaren aan, onder meer als gevolg van problemen met de bouwvergunning.

De nieuwe sluis is 225 meter lang en 25 meter breed en vertegenwoordigt een investering van zo’n 120 miljoen euro. Ze is geschikt voor duwkonvooien tot 9.000 ton. De sluis overbrugt een niveauverschil van bijna 14 meter. Ze vormt het grootste sluizencomplex van Wallonië en één van de grootste van Europa.

Via de sluis van Ternaaien heeft Wallonië via de binnenvaart aansluiting naar zowel de haven van Rotterdam als naar de Europese binnenvaartcorridor Rijn-Main-Donau. Jaarlijks verwerkt ze bijna 12 miljoen ton goederen.

Samen met de eerder dit jaar ingehuldigde nieuwe sluis van Yvoz-Ramet en de nog uit te breiden sluis van Ampsin-Neuville vormde het sluizencomplex van Ternaaien tot nu toe met zijn beperkte gabariet een flessenhals op de TEN-T-as Rijn/Maas-Main-Donau.

Trilogiport

Ook het dossier van het trimodale platform Trilogiport langs het Albertkanaal in Hermalle-sous-Argenteau kende een lange lijdensweg van klachten tegen zowel de bouwvergunning voor het project als tegen de bouw van een nieuwe brug voor de ontsluiting van de site. Het project, dat symbool staat voor de economische reconversie van de Luikse regio na de teloorgang van de staalindustrie, zou oorspronkelijk al in 2011 operationeel zijn.

Na een langdurige dialoog met de omwonenden konden de werken uiteindelijk in de zomer van 2013 van start gaan. Momenteel is van het 100 ha grote project een eerste fase gerealiseerd. Het gaat om 3,5 ha van het 15 ha grote containerplatform en een vrachtwagenparking. Het containerplatform zal verder afgewerkt worden naargelang de trafieken evolueren.

Terminaloperator DP World zou pas begin januari 2016 effectief van start gaan met containerbehandeling op het platform. Eerst moet er nog een kraan geïnstalleerd worden. In een eerste fase zou geopteerd worden voor een mobiele kraan. Oorspronkelijk zou DP World de terminal samen met Euroports runnen, maar deze laatste besloot vorig najaar om zich uit het project terug te trekken.

Logistiek

Naast het containerplatform is een logistiekzone voorzien van 40 ha, waarvan 30 ha zal ontwikkeld worden door Deutsche Lagerhaus Belgium en 10 ha door WDP. Beide groepen zijn met de commercialisering gestart, maar voorlopig zijn er nog geen concrete invullingen. De logistieke gebouwen moeten de aantrekkingskracht van de site verhogen.

Ook voor een 22 ha groot haventerrein gelegen aan een insteekdok, dat bestemd is voor de behandeling van breakbulk, zware lading, enz, is men nog op zoek naar gegadigde partijen.

De haven van Luik sloot destijds een economisch samenwerkingsverband met de haven van Antwerpen met het oog op de ontwikkeling van Trilogiport. Het trimodale platform ligt op 14 uur varen van Antwerpen en op 24 uur van Rotterdam.

Ontsluiting

Vandaag werd ook de nieuwe brug over de Maas ingehuldigd, die moet zorgen voor de ontsluiting van de site over de weg.

De spoorontsluiting, die eveneens vandaag werd ingehuldigd, loopt via de nabijgelegen site van Arcelor (Chertal) waar de activiteiten ondertussen zijn stopgezet. Eerder dit jaar liet Willy Demeyer, voorzitter van de haven van Luik, nog verstaan dat de haven de site van Arcelor wil overnemen als bijkomende logistieke zone voor de toekomst. De site heeft een oppervlakte van 150 ha.

Kostenplaatje

Het totale kostenplaatje van Trilogiport bedraagt ruim 47 miljoen euro, waarvan 25,5 miljoen euro voor het containerplatform en 21,7 miljoen voor de brug en de nieuwe wegen. De financiering gebeurt deels via het Waalse Marshallplan, het Europese EFRO-fonds en de Waalse overheid.

De private partners zullen zo’n 115 miljoen euro  investeren in onder meer de verder afwerking van het containerplatform, terminaluitrusting en logistieke gebouwen.