Hogere waterstanden hinderen scheepvaart in Oost- en West-Vlaanderen

De hevige regenval van de afgelopen dagen zorgt voor verhoogde waterpeilen en hinder voor de scheepvaart op bevaarbare waterwegen in het westen van Vlaanderen. W&Z zet sluizen en stuwen open om het water versneld af te voeren.

Op verschillende rivieren en kanalen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen zijn de waakdrempels overschreden, meldt Waterwegen en Zeekanaal. Dat is het geval op de Dender, het kanaal Gent-Oostende, de Leie, de IJzer en het kanaal Roeselare-Leie.

De waterwegbeheerder volgt de situatie op de voet op en neemt maatregelen om wateroverlast en hinder voor de scheepvaart te vermijden. Dan kon niet beletten dat de scheepvaart op de Dender omwille van de hoge stroomsnelheid momenteel is stilgelegd. Op de Leie en de Boven-Schelde krijgen schippers een waarschuwing mee.

Ook Terneuzen

Er wordt ook extra water afgevoerd via het sluizencomplex in Terneuzen, in overleg met het Nederlandse Rijkswaterstaat. Vanaf 13 uur vandaag wordt het sluizencomplex daar stilgelegd om de sluizen maximaal te kunnen inzetten voor het wegwerken van het overtollig water, meldt W&Z nog.

Meer informatie over de meest actuele waterstanden en voorspellingen van de bevaarbare waterlopen is hier te vinden.