Hinder door start werken op- en afrittencomplex E34 Waaslandhaven-Oost

De Oosterweelwerken op de E34 aan het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost (nr. 8) starten op 2 augustus. Zowel op de E17 als op de E34 zijn er versmalde rijstroken en snelheidsbeperkingen waardoor verkeershinder mogelijk is.

Het op- en afrittencomplex ter hoogte van de Canadastraat en de Keetberglaan wordt volledig heraangelegd. Momenteel kan het verkeer hier enkel de snelweg op richting Antwerpen of komende vanuit deze richting de snelweg verlaten. Na de werken zal men de snelweg in alle richtingen kunnen op- en afrijden en krijgt het verkeer van en naar de Waaslandhaven een betere aansluiting op de E34.

Dubbele rotonde

Het aansluitingspunt krijgt de vorm van een kluifrotonde, met een rotonde aan elke kant van de E34. Die worden met elkaar verbonden via twee evenwijdige bruggen over de snelweg.

Aansluiting

Er komt ook een aansluiting met de nieuwe verbindingsweg langsheen de E34 en de E17. Bewoners van Linkeroever en Zwijndrecht krijgen hierdoor een alternatieve route richting kust.

Fietsbrug en -tunnel

Ter hoogte van het afrittencomplex wordt een fietsbrug over en een fietstunnel onder de Canadastraat gebouwd.

Volgens de planning zullen de werken aan het op- en afrittencomplex duren tot de zomer van 2022.

Koen Heinen