Havenbedrijf Antwerpen: "Waterbus vooral varende brug over Schelde"

Partij van de Arbeid voegt zich bij de stemmen die pleiten voor een Waterbusverbinding richting Temse en Bornem. Havenbedrijf Antwerpen wijst op financiële en praktische bezwaren, maar ook op de idee van de Waterbus als varende Scheldekruising.

Dat de burgemeesters van Temse en Bornem graag een halte van de Waterbus in hun gemeente hadden, kon u eerder al lezen. Nu mengt ook de Partij van de Arbeid (PVDA) zich in de discussie. Volgens de partij is er geen serieus onderzoek gevoerd naar de haalbaarheid van Waterbussen die ook de beide Scheldedorpen aandoen. De meest zuidelijke halte langs het traject is vooralsnog Hemiksem. PVDA wil dat een uitbreiding op de Rupel richting Boom of Wllebroek wordt onderzocht. 

Wat de uitbreiding naar Temse en Bornem betreft, is het Havenbedrijf formeel: er is wel degelijk een kostenstudie gebeurd. "De hoge kostprijs, gecombineerd met een erg lange reistijd, hebben ons doen besluiten dat die uitbreiding niet interessant is", zegt woordvoerder Reinhard Byl. "Het Havenbedrijf heeft zijn schouders onder het project gezet vanuit de functie van community builder, maar eind van dit jaar zouden we de zuidelijke route willen overdragen aan een andere vervoersinstantie."

Varende brug

Het succes van de Waterbus verklaart waarom ook gemeenten verderop langs de Schelde hun halte willen. De discussie gaat evenwel niet alleen over de technische of financiële haalbaarheid – een halte ter hoogte van Doel werd niet opportuun bevonden omwille van het drukke scheepvaartverkeer – maar ook over de oorspronkelijke filosofie achter het project. "Het opzet van de Waterbus is niet per se om lange trajecten langs de Schelde te verzorgen", zegt Byl. "Het is opgevat als een varende brug over de Schelde. Gemeenten als Bornem en Temse liggen buiten onze scope. Als ze zelf een halte financieren, kan het wel in overweging worden genomen." 

Proefproject

Over de haalbaarheid van eventuele nieuwe haltes moet ook rederij Aqualiner haar zegje doen. Temses burgemeester Luc De Ryck maakte begin juli nog gewag van een proefproject waarover hij feedback verwachtte van het Rotterdamse bedrijf. Vanochtend was er bij Aqualiner niemand bereikbaar voor commentaar. 

Michiel Leen