Groen licht voor tweede proefproject ecocombi’s in Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor het tweede ecocombi-proefproject. Dat kan binnen enkele weken van start gaan, wanneer het ministerieel besluit is ondertekend. “We willen er wel snel mee gaan”, klinkt het.

De Vlaamse regering keurde het project al in oktober principieel toe. Het was nog wachten op advies van de Raad van State. Dat is nu binnen, zodat ze vandaag definitief het besluit goedkeurde “over de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject”. Oorspronkelijk werd gehoopt dat dat nog in december 2017 kon gebeuren.

Voorlaatste horde

Volgens Michaël Devoldere, communicatiemedewerker van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), is hiermee de voorlaatste horde genomen. De laatste is de publicatie van het ministerieel besluit. "Het betreft een technische materie met wat hoekjes en kantjes aan. Daarom kan het uitwerken van het ministerieel besluit nog een paar weken in beslag nemen. Maar we willen er wel snel mee gaan. Eens het besluit is ondertekend, kan het na een of twee maand in werking treden”, zegt hij.

Zoals eerder gemeld is het tweede project aan minder strikte voorwaarden gebonden dan het eerste. In plaats van elk traject afzonderlijk te evalueren, wordt – net als in Nederland – een netwerk gedefinieerd waarop de supertrucks vrij mogen rijden. De vervoerder moet dan alleen een goedkeuring krijgen voor het traject van en naar dat netwerk. De wijziging van het decreet is juridisch wel complexer gebleken dan oorspronkelijk gedacht.

Philippe Van Dooren