Goedkoper alternatief via Venlo zet deur op kier voor IJzeren Rijn

Er blijkt een doorbraak in de maak voor het IJzeren Rijndossier. De langverwachte studie toont aan dat het alternatief tracé via Roermond en Venlo dezelfde voordelen oplevert als het het historische tracé maar de helft goedkoper uitvalt.

Vorige vrijdag meldden we in de Flows-nieuwsbrief nog dat een stukje van het alternatieve IJzeren Rijn-tracé tussen Weert en Hamont opnieuw in gebruik genomen is. We polsten toen op het kabinet van minister Ben Weyts (N-VA) naar een stand van zaken in het dossier en de lopende studie maar kregen geen reactie. Nu blijkt dat de studie afgerond is en het resultaat mag doen dromen van een doorbraak na jaren impasse. Belangrijk is dat de studie werd ondersteund door de vijf betrokken overheden, Vlaanderen, België, Nederland, Duitsland en Noordrijn-Westfalen. De Duitse overheid had eerder al haar voorkeur voor het tracé via Venlo laten blijken.

3RX

In de studie werden drie tracés onder de loep genomen: het historische tracé dat in Nederland door het natuurgebied De Meinweg loopt en daar op tegenstand botst, een volledig nieuw tracé langs de A52 en een derde tracé, de zogenaamde ‘Rhein-Ruhr-Rail Connection’ (3RX), die via Venlo naar Duisburg loopt. Dit laatste tracé blijkt dezelfde kosten-batenresultaten te halen als het historische tracé, terwijl de kosten de helft lager liggen. Het project wordt geraamd op zo’n 770 miljoen euro. Volgens het kabinet Weyts werden de baten op milieu- en mobiliteitsgebied nog niet meegerekend zodat de uiteindelijke kosten-batenanalyse nog gunstiger kan uitvallen.

“We zijn er nog lang niet, maar alleszins is er nu een patstelling doorbroken. We kunnen de discussie nu voeren op basis van objectieve gegevens”, zegt Weyts. De minister zal samen met Vlaams minister-president en partijgenoot Bourgeois het initiatief nemen om diplomatiek overleg op te starten.

Alfaport

Dat een goede spoorverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied cruciaal is voor de ontsluiting van de Antwerpse haven werd al vaker aangekaart door Alfaport-Voka, de private sector in de haven. “Alfaport wil zo snel mogelijk een verbinding. We hebben ons nooit uitgesproken voor of tegen een bepaald tracé. Het snelst haalbare moet er gewoon komen. We hopen dat de resultaten van de studie zo snel mogelijk voor een doorbraak zorgen”, zegt Eliene Vanaken, adviseur mobiliteit en intermodaliteit van Alfaport.

Koen Heinen