Gemengde reacties op plannen minister Peeters rond snelwegparkings

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil de parkings in drie types indelen: voor pendelaars en toeristen, voor vrachttransport, of de combinatie van beide. Febetra en BTB reageren eerder positief, maar hebben wel grote bedenkingen.

Peeters stapt af van de indeling van snelwegparkings in parkings voor kortparkeren en voor langparkeren. Dat schrijft ze in een antwoord op schriftelijke vragen van Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA). Haar voorganger Ben Weyts (N-VA) had dat systeem ingevoerd vanwege de ‘transmigratieproblematiek’. “Dit systeem wordt niet verder uitgerold”, zegt Peeters. Ze zegt dat de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs moeilijker te respecteren zijn door de grote parkeerdruk.

Daarom wil ze nu een netwerk uitbouwen waarbij de parkings ofwel vooral vrachtwagenchauffeurs bestemd zijn, ofwel voor pendelaars en toeristen, ofwel voor beide doelgroepen. De parkings krijgen dan elk een specifieke inrichting en specifieke faciliteiten. Zo moeten de parkings voor vrachtwagenchauffeurs met apart sanitair en douches uitgerust worden.

Peeters zegt wel dat het niet de bedoeling is om parkeerplaatsen voor vrachtwagens te verwijderen op de parkings die voor pendelaars en toeristen bestemd zijn. Ze wil de professionele chauffeurs "stimuleren" om hun dagelijkse rust op de hen toegewezen parkings te nemen. Die parkings zullen ook beter beveiligd worden.

Uitrol vijftien à twintig jaar

De Vreese is tevreden maar ook kritisch omdat volgens haar heel wat zaken nog onduidelijk zijn qua veiligheidsmaatregelen, concrete aanpak en timing. Peeters somt in haar antwoord zeven parkings op die de komende vijf jaar heringericht worden, maar laat de andere onvermeld wanneer het gaat om eventuele aanpassingswerken, zegt De Vreese.

"De minister voorziet voorlopig geen extra middelen. Dat betekent dat de volledige uitrol van het plan ongeveer vijftien à twintig jaar zal duren. Wij vragen haar om een versnelling hoger te schakelen en om het investeringstempo van de vorige legislatuur aan te houden." Wat concrete investeringen betreft, somt Peeters alleen de parkings van Gentbrugge, Boutersem en Rekkem op die door Agentschap Wegen en Verkeer beheerd worden en waarvoor de komende vijf jaar 10 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Febetra: “Stap vooruit”

Volgens Febetradirecteur Philippe Degraef zijn de plannen van de minister een stap vooruit. “In november hebben wij haar ontmoet en de problematiek uitgelegd. Zo hebben we benadrukt dat de chauffeurs hun rusttijd in alle comfort en veiligheid moeten kunnen nemen. Dat is vandaag zeker niet het geval. Ook zijn sommige parkings nu ’s nachts gesloten voor de vrachtwagens. Dat de parkings 24/24 voor iedereen toegankelijk worden en dat er sanitaire installaties komen op de truckparkings, zijn goede maatregelen. Al vrezen we dat die installaties bouwen, te lang zal duren.”

BTB: meer politiecontroles

De chauffeursvakbond BTB analyseert regelmatig de toestand op de parkings in België en publiceerde hierover al menig ‘zwartboek’. “Daarom verwondert het ons dat minister Peeters geen overleg met ons pleegde om haar plannen uit te werken”, zegt voorzitter Frank Moreels.

“Maar we kijken ernaar uit dat Peeters de ‘drie o’s’ aanpakt: onvoldoende, onveilig en oncomfortabel. Maar we lezen in haar plannen niet dat er parkings of parkeerplaatsten bijkomen. Dus zullen chauffeurs nog altijd op onveilige of verboden plaatsen, zoals de pechstrook, moeten blijven parkeren”, stelt hij vast.

Dat truckparkings beter worden beveiligd, is volgens Moreels een goede zaak. “Maar zonder handhaving zal het effect klein zijn. Wij willen dat er meer politiecontroles komen. Peeters moet gaan praten met haar federale collega van Binnenlandse Zaken, want de politiediensten zijn totaal onderbemand.”

Dat er meer sanitaire faciliteiten komen voor de chauffeurs is ook een zeer goede zaak, want de situatie is vandaag schrijnend. “Maar dat daar tien of vijftien jaar over wordt gedaan, is grotesk", zegt Moreels. "Er moet beleidsmatig meer geld uitgetrokken worden. Waarom geen deel van de opbrengst van de kilometerheffing aanwenden om de inspanningen op dit gebied fors op te drijven?”

Philippe Van Dooren